Pengaruh Elemen Fizikal, Biotik, dan Topologi Wilayah Dunia

Dunia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai potensi strategik untuk menjadi paksi maritim dunia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahawa wilayah Dunia dikurniakan sumber daya alam yang berlimpah dengan lokasi yang strategis, selain itu berada dalam posisi rentas jalur pelayaran antarabangsa.

Namun, dalam menjadikan Dunia sebagai paksi maritim dunia, ia mesti dinilai terlebih dahulu mengenai lokasi, kawasan dan sempadan kawasan Dunia. Lalu bagaimana kita mengetahui ciri-ciri rantau ini? Kita perlu mengetahui mengenai geografi yang merangkumi unsur fizikal, topologi, dan biotik. Inilah penjelasannya!

Kesan Unsur Fizikal

Dunia diakui oleh masyarakat antarabangsa sebagai negara kepulauan, ini sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Antarabangsa Konvensyen Laut atau UNCLOS pada tahun 1982 dan telah disahkan dalam undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1985. Terdapat 4 jenis pengaruh dari unsur fizikal, iaitu, air, iklim, bantuan dan tanah, produk perlombongan.

  • Air

Elemen ini sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, sehingga manusia sangat bergantung pada sumber air. Aktiviti yang bergantung pada ketersediaan air termasuk pengairan, perikanan dan penjanaan tenaga.

  • Iklim

Jenis iklim mempengaruhi penyebaran fauna dan flora seperti iklim tropika di Dunia. Salah satu contohnya adalah di kawasan komuniti yang terletak di dataran tinggi di mana banyak aktiviti mereka adalah mengusahakan sayur-sayuran. Tidak seperti yang berlaku pada orang di dataran rendah yang melakukan aktiviti mereka dengan sawah atau mengusahakan tanaman.

  • Lega dan tanah

Elemen ini mempengaruhi bagaimana pengedaran penduduk, rangkaian lalu lintas, dan perusahaan pertanian di rantau Dunia.

(Baca juga: Penyebaran Flora dan Fauna di Dunia)

  • Hasil Perlombongan

Kehadiran atau ketiadaan sumber akan menyebabkan perbezaan potensi pertumbuhan di wilayah yang bersangkutan. Di mana, penemuan bahan perlombongan dapat menjadi nilai tambah di suatu kawasan.

Kesan Unsur Biotik

Unsur biotik mempunyai ciri semula jadi dalam bentuk manusia, fauna dan flora. Di mana, manusia memerlukan flora dan fauna untuk memenuhi keperluan harian mereka, dan flora dan fauna memerlukan manusia sehingga mereka tidak mengalami kepupusan. Jadi, semua komponen gaya mini akan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Pengaruh Elemen Topologi

Pengaruh topologi dalam ciri-ciri wilayah terbahagi kepada tiga, yaitu, lokasi, luas dan bentuk, batas suatu kawasan.

  • Lokasi

Berfungsi untuk mengetahui geografi kawasan dengan baik.

  • Kawasan dan bentuk

Secara amnya, negara besar akan mempunyai kelebihan berbanding negara kecil. Namun, ini mesti disokong oleh kemampuan sumber manusia yang mencukupi.

  • Batas kawasan

Terdapat dua sempadan, iaitu sempadan semula jadi seperti lautan dan gunung dan sempadan buatan dalam bentuk dinding, monumen, atau kawat berduri.