Artikel yang pasti dan tidak tentu

Dalam ayat Bahasa Inggeris, anda akan sering menemui perkataan seperti "a", "an", dan "The" untuk menandakan sesuatu. Tetapi pernahkah anda terfikir, apa bezanya dan kapan tepatnya semua perkataan ini digunakan? Kata-kata ini biasanya disebut sebagai artikel (artikel). Apa itu artikel? 

Artikel atau artikel adalah kata-kata yang digunakan untuk menentukan sama ada kata nama itu spesifik atau tidak. Artikel atau artikel terbahagi kepada 2 jenis, iaitu artikel pasti dan artikel tidak tentu.

Artikel Tidak Teratur

Terdapat dua bentuk dalam artikel yang tidak tentu, iaitu "a" dan "an". Di mana, artikel "a" digunakan untuk kata nama yang dimulai dengan konsonan (selain dari a, i, u, e, o) seperti kereta, pena, tempat tidur. Contohnya: Saya mahukan kek coklat (saya mahukan kek coklat).

Adakah dia penyanyi? (adakah dia penyanyi?)

Sementara itu, artikel "an" digunakan untuk kata benda yang dimulai dengan huruf vokal (a, i, u, e, o), atau mungkin untuk konsonan yang memiliki suara vokal. Contohnya dalam membaca huruf h tidak bersuara. Kata-kata ini seperti satu jam, gajah, payung .

(Baca juga: Struktur Teks dalam Bahasa Inggeris)

Contoh ayat: Saya mempunyai epal (saya mempunyai epal).

Dia menunggu satu jam (dia menunggu satu jam).

Artikel yang pasti

Dalam artikel yang pasti  hanya ada satu kata yang pasti, yaitu "the", yang mempunyai makna ini, itu atau itu. Artikel  "the" dapat muncul sebelum kata benda tunggal atau jamak, serta kata benda yang tidak dapat dihitung (yang tidak dapat dihitung). "The" digunakan apabila penutur dan pendengar mempunyai rujukan yang sama terhadap sesuatu yang dibincangkan secara lebih khusus.

Contohnya: pelajar itu belajar bahasa Inggeris ( pelajar itu belajar bahasa Inggeris ) atau mungkin saya fikir saya akan menaiki bas ke sekolah hari ini ( saya fikir saya akan menaiki bas ke sekolah hari ini ). Kedua-dua ayat tersebut menunjukkan kata-kata tertentu, iaitu bahasa Inggeris dan bas.

Walau bagaimanapun, "the" juga mempunyai fungsi lain untuk orang, perkara, atau idea yang dijelaskan oleh kata-kata yang telah disebutkan. Contohnya: ayah saya mempunyai kereta. Kereta itu baru dan hitam (ayah saya mempunyai kereta. Kereta itu baru dan hitam).