Struktur Teks dalam Bahasa Inggeris

Seorang penulis secara amnya menuangkan pelbagai idea kreatif dalam setiap penulisan yang dibuatnya. Ini boleh menjadi senario filem, buku, lagu, cerpen atau yang lain. Agar penulisannya lebih meriah, mudah dicerna, mudah dibaca dan mempunyai jalan cerita yang baik, maka struktur teks diperlukan. Anda boleh katakan, Struktur teks menjadi kehidupan dalam penulisan atau naratif, baik dalam bahasa Inggeris dan bahasa lain.

Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai struktur teks? Bagaimana penempatan dan pesanan dalam bahasa Inggeris? Jangan baca di sini, ikuti ulasan penuh, supaya anda dapat memahami dan menerapkannya!

Struktur teks adalah struktur umum dan bentuk naratif. Salah satu perkara yang akan dibincangkan kali ini adalah struktur umum cerita rakyat Sangkuriang yang merupakan awal keberadaan Gunung Tangkuban Perahu. Dalam struktur teks, ada 3 struktur yang mesti diketahui, iaitu pengenalan (pengenalan), masalah (masalah), dan penyelesaian masalah (penyelesaian masalah).

Pengenalan (pengenalan)

Pada awal penceritaan kisah tradisional ini, penulis harus memperkenalkan pembaca kepada latar belakang, watak watak, situasi, dan tujuan keberadaan watak utama.

(Baca juga: Kata Nama Singular dan Plural)

Pada bahagian ini, kita akan membincangkan watak-watak yang berperanan dalam cerita, iaitu Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Dalam kisah Sangkuriang, pendahuluan akan memuat "mengapa Dayang Sumbi mengahwini Tumang?" Selain itu, ia juga memperkenalkan watak-watak lain dan menceritakan tempat cerita ini di Jawa Barat.

Bermasalah (masalah)

Di tengah penceritaan cerita akan berkembang melalui permasalahan cerita. Di mana, watak utama akan berada dalam serangkaian masalah yang memerlukan penyelesaian.

Dalam kisah Sangkuriang, masalah berlaku ketika Sangkuriang membunuh Tumang yang diikuti oleh tindakan Dayang Sumbi memukul dahi Sangkuriang dengan sebatang kayu. Bersambung dengan Sangkuriang yang diusir oleh ibunya dan kembali ke kampungnya.

Penyelesaian (penyelesaian)

Penyelesaian ini akan mengandungi penyelesaian untuk masalah yang ada dalam cerita, untuk membawa klimaks dalam cerita sama ada ia akan berakhir dengan gembira atau sedih. Dalam kisah ini di akhir cerita ini masalahnya akan diselesaikan dengan sedih, di mana Sangkuriang akan menendang kapal ke bawah, sehingga menjadi asal gunung Tangkuban Perahu.