Ketahui Prinsip dan Tugas Lembaga Perkhidmatan Kewangan

Otoriti Perkhidmatan Kewangan (OJK) adalah institusi negara yang ditubuhkan berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011. OJK mengendalikan sistem pengawalseliaan dan penyeliaan bersepadu untuk semua aktiviti dalam perkhidmatan kewangan perbankan, pasaran modal dan sektor perkhidmatan kewangan bukan bank, seperti insurans, dana pencen, institusi kewangan, dan lain-lain.

Otoriti Perkhidmatan Kewangan didorong oleh kebutuhan untuk menyusun ulang institusi yang menjalankan fungsi pengawalseliaan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Penubuhan OJK didasarkan pada berbagai hal, seperti mandat undang-undang, pengembangan industri kewangan, konglomerasi dan kerumitan institusi kewangan, serta perlindungan pengguna.

Terdapat beberapa objektif penubuhan OJK, antaranya adalah untuk merealisasikan aktiviti kewangan yang dijalankan dengan adil, telus dan bertanggungjawab. Di samping itu, OJK juga bertujuan untuk mengatur sistem kewangan yang berkembang secara berterusan dan stabil. Akhirnya, OJK diharapkan dapat melindungi kepentingan pengguna dan masyarakat.

Tugas OJK

Tugas OJK adalah melaksanakan peraturan dan pengawasan pelbagai pihak dan aktiviti. Pertama, Lembaga Perkhidmatan Kewangan mengatur dan mengawasi aktiviti perkhidmatan kewangan di sektor perbankan, aktiviti perkhidmatan kewangan di sektor pasar modal, serta kegiatan perkhidmatan kewangan di sektor insurans, dana pencen, institusi kewangan dan institusi perkhidmatan kewangan lain.

Prinsip OJK

Dalam menjalankan tugasnya, OJK memegang beberapa prinsip yang mesti dipatuhi. Pertama ialah prinsip kemerdekaan. Ini bermaksud bahawa OJK harus bebas dalam membuat keputusan dan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang kedua adalah prinsip kepastian undang-undang. Ini bermaksud bahawa sebagai aturan hukum, OJK yang beroperasi di Dunia mengutamakan perundangan dan keadilan dalam kebijakan pelaksanaannya. Yang ketiga adalah prinsip kepentingan awam. Prinsip ini mempertahankan dan melindungi kepentingan pengguna dan masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum.

Yang keempat adalah prinsip keterbukaan. Ini bermaksud bahawa OJK membuka diri kepada hak orang ramai untuk mendapatkan maklumat yang betul, jujur, dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Yang kelima adalah prinsip profesionalisme. Di sini, OJK mengutamakan kepakaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sambil tetap berdasarkan kod etika dan peruntukan undang-undang dan peraturan.

Prinsip keenam adalah prinsip integriti. OJK berpegang pada nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Prinsip ketujuh adalah prinsip kebertanggungjawaban yang menentukan bahawa setiap aktiviti dan hasil akhir pelaksanaan OJK mesti dipertanggungjawabkan kepada orang ramai.