Memahami Kandungan Teks Rundingan

Di antara anda yang pernah berbelanja di pasar? Sekiranya bukan ibu anda, anda pasti melihat orang lain sibuk menawar, bukan? Sekarang, dalam urusan jual beli, ini adalah aktiviti biasa. Tawaran atau rundingan berlaku apabila dua atau lebih pihak menghadapi masalah yang sama. Sekiranya terdapat sebut harga di pasaran, penjual dan pembeli menghadapi masalah harga barang. Rundingan juga boleh dilakukan secara bertulis, iaitu menggunakan teks perundingan.

Kita boleh mendefinisikan perundingan sebagai bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk memudahkan keinginan yang berbeza. Rundingan juga dapat ditafsirkan sebagai proses membuat keputusan bersama antara beberapa pihak yang mempunyai keinginan yang berbeza. Rundingan adalah cara untuk membuat keputusan yang dapat disepakati oleh dua pihak atau lebih untuk memenuhi kepuasan pihak yang berkenaan.

Sebelum kita belajar memahami isi kandungan teks ini, kita perlu mengetahui peringkat perundingan terlebih dahulu.

Peringkat Rundingan

Semasa berunding, memerlukan sekurang-kurangnya dua orang perunding yang mempunyai tujuan yang berbeza. Pertama, perunding 1 mencadangkan niat atau masalah yang berkaitan dengan perunding 2. Perunding 2 atau rakan bercakap kemudian menerangkan objektif dan membantah hujah perunding 1 atas sebab-sebab tertentu.

(Baca juga: Belajar Menulis Teks Eksposisi, Apa Tahapnya?)

Tawaran tersebut kemudian dikemukakan oleh perunding 1 untuk persetujuan. Tawaran itu boleh berbentuk kelenturan penyerahan perunding 1. atau memberi kelebihan tambahan kepada perunding 2. Negosiator 2 juga dapat membuat cadangan yang lebih menguntungkannya.

Sekiranya mereka tidak menemui persetujuan, perunding boleh terus menawar atau meninggalkan rundingan sepenuhnya dan kedua-dua pihak tidak mendapat apa-apa. Tetapi jika ada kesepakatan, kedua-dua pihak dapat melakukan apa yang dijanjikan selama rundingan dan mendapatkan hasilnya.

Struktur Teks Rundingan

Dalam menulis teks perundingan, ada struktur yang memudahkan pembentangan rundingan. Struktur itu juga dapat membantu kita menulis teks yang baik ini. Beberapa bahagian dalam teks ini merangkumi orientasi, penyerahan, tawaran, dan persetujuan.

Orientasi adalah bahagian yang menyatakan masalah yang akan dirundingkan. Kedua perunding, satu pihak, dapat menyampaikan penyampaian masalah, atau sama sekali tidak ada orientasi.

Bahagian seterusnya adalah penyerahan. Penyerahan adalah jemputan untuk melakukan sesuatu mengikut kehendak perunding. Selepas itu, pihak lain boleh membuat tawaran disertakan dengan hujah. Dalam tawaran mungkin ada penentangan terhadap penyerahan perunding pertama.

Akhirnya, berlaku persetujuan antara kedua-dua pihak. Hasilnya boleh dipersetujui atau tidak dipersetujui dan pihak yang terlibat mesti mengikut keputusannya.

Peraturan Bahasa Teks Rundingan

Teks rundingan umumnya berbentuk perbualan antara pihak-pihak yang berunding. Terdapat beberapa jenis ayat yang sering digunakan dalam teks perundingan, seperti ayat logik, ayat persuasif, ayat bersyarat, dan ayat sebab.

Kalimat logik adalah ayat yang masuk akal secara berurutan dan kontekstual. Kalimat logik digunakan agar objektif rundingan disampaikan dan masuk akal kepada pihak lain. Di samping itu, teks perundingan juga menggunakan kalimat persuasif yang sopan sehingga pembicara dapat bersetuju dengan kehendak perunding.

Kemudian, ayat bersyarat yang menggunakan kata-kata jika, andaikan, dan jika juga sering digunakan dalam teks perundingan. Kalimat ini diucapkan ketika tawaran dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Akhirnya, ayat-ayat sebab-akibat yang menggunakan kata-kata menyebabkan, kerana, dan sebagainya disertakan dalam banyak teks perundingan untuk memperkuat tawaran.