Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Senarai Frederich

Untuk memahami kitaran pertumbuhan ekonomi sesebuah negara, pendekatan teori yang dikenali sebagai teori pertumbuhan ekonomi sering digunakan. Selama pengembangannya, ada sejumlah teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh para ahli yang dikaji berdasarkan sejarah atau sejarah dan analisis.

Teori pertumbuhan ekonomi adalah teori yang menjelaskan perkembangan ekonomi sesebuah negara. Di antara banyak teori yang muncul dari semasa ke semasa, ada teori berdasarkan sejarah yang cukup popular, iaitu Frederich List (1789-1846).

Teori pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan oleh Frederich List membahagikan pertumbuhan ekonomi yang berlaku di sebuah negara berdasarkan cara pengeluaran dan penghidupan masyarakat. Dalam teori ini, pertumbuhan ekonomi ditunjukkan secara berperingkat atau bertahap seperti tangga, sehingga disebut juga teori stuffen.

(Baca juga: Definisi Pertumbuhan Ekonomi)

Terdapat 4 fasa pertumbuhan ekonomi, yaitu masa berburu dan mengembara (nomad), masa pembiakan dan penternakan (tetap), masa bertani dan membuat, dan masa industri dan komersial. Semua negara akan berkembang mengikut corak ini sebelum akhirnya memasuki tahap perindustrian.

  • Tempoh Memburu dan Mengembara

Pada masa ini, manusia masih nomad atau nomad kerana mereka masih bergantung pada memburu binatang dan tempat untuk mencari sumber makanan. Mereka akan berpindah ke tempat lain jika jumlah bekalan makanan di kawasan tersebut sudah habis, sehingga dapat disimpulkan bahawa manusia masih hidup hanya untuk keperluan peribadinya, iaitu makanan.

  • Tempoh Pembiakan dan Pertanian

Setelah mengetahui cara membesarkan haiwan dan juga bertani, manusia mula menetap di suatu tempat. Mereka memelihara ternakan dan pertanian untuk memenuhi keperluan. Kerana manusia telah mulai hidup secara kekal, persatuan mulai muncul dari rumah-rumah yang telah berubah menjadi kampung dan kampung.

  • Tempoh Pertanian dan Pertukangan

Pada masa ini, masyarakat mulai berusaha membuat alat yang digunakan untuk menolong kegiatan pertanian, sehingga alat pertukangan dan pandai besi diciptakan.

  • Tempoh Perindustrian dan Komersial

Ketika kraf itu semakin besar, orang mula memperdagangkan hasil kraftangan mereka. Teknologi pada masa ini juga telah berkembang dan perdagangan sudah di peringkat nasional dan bahkan antarabangsa dengan sokongan pengangkutan yang mencukupi.