Mengenal pasti jalan cerita, tindakan dan konflik dalam drama

Sebilangan daripada kita tentu biasa dengan istilah drama, bukan? Selain memerhatikannya, ada juga yang mempamerkannya. Sekurang-kurangnya untuk kerja sekolah. Drama pada dasarnya adalah tiruan kehidupan manusia yang ditampilkan di atas pentas berdasarkan skrip, gerak isyarat, dan elemen sokongan panggung. Sekarang, untuk memahami keseluruhan kandungan drama, kita sering perlu mengenal pasti plot drama, lakonan, dan konflik dalam drama. Bagaimana?

Kita mesti tahu terlebih dahulu apa yang akan dibuat prolog, epilog dan dialog antara keduanya.

Prolog untuk drama berfungsi sebagai pengantar antara penonton dan kandungan drama. Biasanya sering dilakukan oleh dalang atau perkara lain yang dapat menarik perhatian. Selain itu, pada akhir ada juga epilog yang berisi nasihat kepada penonton atau penonton yang biasanya dilakukan oleh dalang. Dan di antara prolog dan epilog terdapat juga dialog antara watak-watak yang dimaksudkan.

(Baca juga: Bagaimana Menulis Teks Dramatik?)

Ringkasnya, struktur drama merangkumi prolog, dialog dan epilog. Dialog dalam drama itu sendiri terbahagi kepada tiga, termasuk Orientasi, Komplikasi, dan Resolusi.

Sementara itu, bentuk dalam drama merangkumi lima, iaitu Bahagian (A) berdasarkan bentuk sastera perbualan; Bahagian (B) Berdasarkan kandungan; Bahagian (C) Berdasarkan kuantiti; Bahagian (D) Berdasarkan besarnya pengaruh unsur seni yang lain; dan Bahagian (E) adalah bentuk lain.

Bagaimana dengan elemen drama?

Elemen drama selanjutnya dibahagikan kepada beberapa bahagian, termasuk Aliran yang dalam hal ini merujuk kepada jalan cerita persembahan drama dari lakonan pertama hingga lakon terakhir; Tetapan merangkumi tempat, masa dan suasana; Karakteristik, yang merangkumi watak gagal, watak ideal, watak statik dan watak yang dikembangkan dengan baik; Dialog; Tema; dan akhirnya, pesanan atau pesanan.