Merancang Pementasan Fragmen

Siapa yang mempunyai drama pada zaman mereka? Baiklah, yang dimaksudkan di sini adalah drama sebagai tontonan, baik itu sebagai hobi atau sekadar cara untuk mengisi masa lapang. Drama itu sendiri pada dasarnya adalah tiruan kehidupan manusia yang ditampilkan di atas pentas berdasarkan skrip, gerak isyarat, dan elemen sokongan panggung. Drama juga dapat ditafsirkan sebagai genre (jenis) karya sastera yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerakan.

Bercakap mengenai drama, kita juga akan diperkenalkan dengan serpihan, yang juga disebut drama kecil. Fragment adalah istilah umum yang merujuk kepada hasil rasterisasi primitif pada bahagian keseluruhan.

Dalam konteks karya seni, fragmen juga bermaksud petikan atau petikan cerita atau keseluruhan karya. Sebagai contoh, watak Xena dalam kisah penuh Hercules kemudian membuat cerita terpisah yang setara dengan watak Hercules. Atau, Mahabharata sebagai salah satu kisah yang merupakan pengembangan Ramayana.

Seperti drama, pecahan pementasan juga memerlukan banyak persiapan agar dapat berjalan dengan baik. Dan antara persiapan, ia terbahagi kepada dua bahagian asas, iaitu persiapan dalaman dan luaran.

Bahagian Dalaman Penyediaan Fragmen

Bahagian dalamannya secara langsung berkaitan dengan pementasan serpihan itu sendiri. Bahagian ini adalah unsur yang membentuk serpihan. Tanpa bahagian ini, pelaksanaan serpihan tidak mungkin dilakukan.

Bahagian dalaman fragmen terdiri daripada skrip, pemeran, pengarah, panggung, alat peraga, dan susunan.

  • Skrip

Cerita ini mengandungi dialog terperinci, watak-watak dan penerangan mengenai aksi di setiap babak. Skrip ini juga dapat memuat gambaran umum mengenai pengaturan panggung dan kostum para pemain.

  • Pemain

Setiap watak yang memainkan peranan menghidupkan suasana serpihan (kesedihan, humor, ketegangan) dengan kekuatan dialog dan lakonan dalam setiap adegan. Watak dibahagikan kepada protagonis, antagonis, deuteragonist, dan teragonist.

(Baca juga: Dari teater hingga Tablo, mari kita ketahui istilah drama ini!)

  • Pengarah

Peranan terpenting dalam persembahan serpihan sebagai pemimpin, pengarah dan orang yang bertanggungjawab terletak pada pengarah. Pengarah mesti dapat memahami setiap watak, pergerakan dan kedudukan pemain dalam setiap adegan, hingga ke pengaturan panggung dan pilihan asrama, sesuai dengan wataknya.

  • Pentas

Pentas bertindak sebagai latar cerita. Pentas yang disusun mengikut tema cerita akan lebih membawa penonton ke dalam suasana ceritanya. Contohnya, serpihan bertema fantasi disokong oleh penampilan pentas futuristik.

  • Harta tanah

Ini adalah peralatan yang diperlukan dalam pementasan serpihan, dari hiasan, hingga peralatan seperti kabinet, meja, kerusi dan alat.

  • Pengaturan

Bahagian persediaan memainkan peranan di belakang pentas. Tidak kelihatan tetapi sangat sibuk semasa persiapan dan persembahan. Pengaturannya meliputi tata rias, kostum, lampu dan suara (sistem suara). tanpa bahagian susunan, pementasan serpihan akan kelihatan kering.

Bahagian Penyediaan Fragmen Bahagian Luar

Bahagian luaran tidak berkaitan langsung dengan aktiviti di atas pentas. Bahagian ini lebih bergerak "di belakang tabir", tetapi perannya tidak dapat diabaikan. Usaha bahagian luar memungkinkan untuk menjalankan tahap pecahan dengan jayanya. Bahagian luaran serpihan dapat berupa produksi, perekrutan, dan hubungan masyarakat.

  • Pengeluaran

Jabatan pengeluaran berperanan dalam mengatur dan mengendalikan keseluruhan proses pementasan serpihan, dari persiapan hingga selesai. Atas sebab ini, program kerja dibuat dengan pembahagian tugas yang jelas untuk setiap unit kerja.

  • Pengambilan

Bahagian ini berfungsi berdasarkan permintaan pecahan dalaman, termasuk menolong pengarah dalam memilih pemain mengikut watak, merekrut orang yang mahir dalam pencahayaan, reka bentuk pentas dan lain-lain, dan merekrut bahagian umum seperti pembersihan, pentadbiran, dan keselamatan.

  • Perhubungan Awam

Bahagian ini berperanan dalam menyebarkan keberadaan serpihan kepada masyarakat umum untuk menarik khalayak dalam bentuk poster, brosur, dan media maklumat lain. Di samping itu, bahagian ini juga bekerjasama dengan pelbagai media untuk memperluas penyebaran maklumat mengenai penganjuran persembahan ini.