Jenis Ada dalam Bahasa Inggeris

Dalam ayat Bahasa Inggeris, anda mesti sering mendengar perkataan "Ada". Dengan kata mudah, makna "Ada" adalah "ada" atau "ada" dan merupakan kata keterangan. Tetapi, tahukah anda bahawa ada dua jenis di sana atau jenis di sana yang kita tahu di luar sana? Untuk keterangan lebih lanjut, mari lihat penerangan berikut!

Pada asasnya, untuk membina ayat dalam bahasa Inggeris penggunaan "ada" dapat digabungkan dengan be . Terdapat dua jenis di sana, iaitu "ada" dan ada. Di mana, kedua-dua adverba mempunyai fungsi yang sama seperti adverba dan perkataan selepas mereka, iaitu ialah dan adalah berfungsi sebagai predikat dalam ayat.

Perkataan "ada" berfungsi untuk memulakan atau memulakan dalam ayat. Oleh itu, kata “tidak ada kata benda atau subjek ayat yang disusun.

Terdapat

Jenis pertama di sana adalah "ada". Penggunaan kata "ada" adalah untuk menyatakan fakta tentang orang atau benda, tetapi beberapa hanya digunakan untuk yang tunggal. Kata ini selalu diikuti oleh kata nama tunggal (tunggal) atau bilangannya hanya satu dan umumnya diikuti oleh artikel a atau an di awal kata. Rumusnya ialah Ada + subjek tunggal.

(Baca juga: Salam dan Selamat dalam Bahasa Inggeris)

Contoh:

- Terdapat lampu isyarat di jalan

Dalam ayat itu, subjek tunggal adalah lampu isyarat.

- Terdapat tandas (hanya 1 tandas.)

Kalimat ini menunjukkan bahawa hanya ada 1 tandas.

- Ada sedikit penjagaan

Ungkapan ini digunakan kerana penjagaan yang sedikit tergolong dalam bentuk tunggal

Disana ada

Jenis seterusnya adalah "ada". Untuk penggunaan kata "ada" biasanya kata jamak atau lebih dari satu kata nama. Kata nama jamak umumnya ditunjukkan oleh s atau es akhir pada akhir kata. Rumus ayat ada + subjek jamak.

Contoh: 

- Terdapat banyak kereta di jalan raya (ada banyak kereta di jalan raya)

Dalam ayat itu, subjek jamak adalah kereta

- Terdapat sedikit bintang di langit

Dalam ayat ini digunakan untuk menjadi "adalah" kerana objek tersebut adalah bintang yang jamak atau tidak dapat dihitung.

- Terdapat juga banyak kesesakan kenderaan di mana-mana (Kesesakan lalu lintas juga ada di mana-mana).

Dalam ayat ini digunakan untuk menjadi "adalah" kerana objeknya adalah kesesakan lalu lintas yang jamak atau tidak dapat dihitung.