Definisi Kerjasama dalam Pelbagai Bidang Kehidupan

Sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi dengan manusia lain dalam pelbagai cara. Salah satunya adalah dengan bekerjasama. Kerjasama diri merujuk kepada amalan seseorang atau kumpulan yang lebih besar bekerja dalam komuniti dengan objektif atau kemungkinan kaedah yang dipersetujui secara umum, dan bukannya bekerja secara terpisah dalam pertandingan.

Secara definisi, kerjasama adalah aktiviti yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai faedah bersama. Manusia hanya dapat hidup secara semula jadi jika manusia sedar bahawa mereka harus saling membantu dan menyedari bahawa kerjasama adalah usaha utama untuk mewujudkan masyarakat yang ideal.

Kerjasama umumnya merangkumi paradigma berbanding persaingan. Dan ini boleh berlaku dalam banyak bidang, dari perniagaan, pertanian, hingga syarikat yang dapat direalisasikan dalam bentuk koperasi. Walaupun begitu jika kita bercakap mengenai bidang. Kerjasama boleh berlaku dalam sektor sosio-politik, ekonomi, pertahanan dan keselamatan, dan juga agama.

Sektor Sosial dan Politik

Sistem perwakilan dalam pemerintahan Dunia adalah bentuk kerjasama dalam bidang sosio-politik.

Ekonomi

Dalam kehidupan ekonomi, bentuk kerjasama tercermin dalam pajak dan pungutan lain yang memaksa keperluan negara yang diatur oleh undang-undang. Juga ekonomi disusun sebagai usaha sama berdasarkan prinsip kekeluargaan.

(Baca juga: Jenis Institusi Kerjasama Ekonomi Antarabangsa)

Pertahanan dan keselamatan

Setiap warganegara mesti bekerjasama untuk mencapai keselamatan dan pertahanan negara. Salah satunya adalah melalui pertahanan negara.

Urusan Agama

Melalui aktiviti kerjasama dalam bidang agama, keharmonian dan saling menghormati dan toleransi akan terjalin antara penganut agama.

Terdapat lima bentuk kerjasama, termasuk harmoni, tawar-menawar, pilihan bersama, analisis bersama, dan kerjasama bersama.

Harmoni: Bentuk kerjasama ini adalah dalam bentuk gotong royong dan tolong menolong antara individu.

Tawar-menawar: Bentuk kerjasama ini adalah perjanjian untuk menukar barang atau perkhidmatan antara dua atau lebih organisasi.

Kerjasama: Bentuk kerjasama ini adalah proses penerimaan perkara baru dalam pelaksanaan kepemimpinan dan politik dalam organisasi untuk menjadikannya lebih seimbang.

Koalysis: Bentuk kerjasama ini adalah gabungan dua atau lebih organisasi yang mempunyai tujuan yang sama.

Usahasama: Bentuk kerjasama ini berlaku dalam projek besar untuk mencapai tujuan yang memerlukan kerjasama dari pelbagai pihak dengan latar belakang yang berbeza.