Nombor atau Nombor Pengoksidaan: Definisi, Peraturan, dan Contoh

Nombor pengoksidaan atau nombor pengoksidaan adalah sesuatu yang biasanya anda temui semasa belajar kimia. Atom akan mempunyai muatan positif dan negatif. Penentuan positif dan negatif ini berpunca dari keinginan atom menjadi stabil melalui proses pemindahan elektron, atom boleh mengeluarkan atau menerima sejumlah elektron.

Untuk menentukan sama ada atom positif, anda dapat melihat sama ada atom telah mengeluarkan sejumlah elektron atau tidak. Bagi atom negatif, anda dapat menilai sama ada atom telah menerima sejumlah elektron dari atom lain. Kita boleh memanggil bilangan cas positif dan negatif dalam atom sebagai keadaan pengoksidaan atau nombor pengoksidaan.

Apa itu Biloks

Biloks bermaksud nombor pengoksidaan yang dapat didefinisikan sebagai bilangan cas negatif dan positif dalam atom, yang secara tidak langsung menunjukkan bilangan elektron yang telah diterima atau dipindahkan ke atom lain . Sebilangan atom hanya mempunyai satu keadaan pengoksidaan, tetapi ada beberapa atom yang mempunyai lebih daripada satu keadaan pengoksidaan. Sekiranya anda menemui nilai nombor atom dalam molekul atau sebatian, maka anda mesti terlebih dahulu mengetahui keadaan pengoksidaan atom unsur lain yang mempunyai sifat umum (standard). 

Peraturan dalam Menentukan Biloks

Untuk menentukan keadaan pengoksidaan atom, terdapat beberapa peraturan yang dapat anda fahami, beberapa di antaranya adalah:

a. Nombor pengoksidaan unsur bebas (atom atau molekul unsur) ialah 0 (sifar).

Contoh: Ne, H 2 , O 2 , Cl 2 , P 4 , C, Cu, Fe dan Na.

b. Nombor pengoksidaan ion monatom dan polyatom adalah sama dengan muatan ionnya.

Contohnya: ion monatom Na +, Ca 2+, dan Cl– mempunyai nombor pengoksidaan masing-masing +1, +2 dan -1.

Contohnya: ion polyatom NH 4 +, SO 4 2-, dan PO 4 3- mempunyai nombor pengoksidaan masing-masing +1, -2, dan -3.

c. Nombor pengoksidaan unsur kumpulan IA adalah +1 dan unsur dari kumpulan IIA adalah +2, dan kumpulan IIIA adalah +3

Contoh: Sebagai contoh, nombor pengoksidaan unsur Na (kumpulan IA elemen) dalam NaCl, Na 2 SO 4 , dan Na 2 O sebatian adalah +1. Nombor pengoksidaan unsur Ca (unsur kumpulan IIA) dalam sebatian CaCl 2 , CaSO 4 , dan CaO adalah +2. Nombor pengoksidaan Al (unsur kumpulan IIIA) dalam sebatian Al 2 O 3 ialah +3.

d. Nombor pengoksidaan unsur kumpulan VIA dalam sebatian binari adalah -2 dan unsur kumpulan VIIA dalam sebatian binari ialah -1. 

Contoh: Bilangan pengoksidaan unsur S (unsur kumpulan VIIA) dalam Na 2 S dan MgS ialah -2. Manakala bilangan pengoksidaan unsur Cl dalam NaCl, KCl, MgCl 2 , dan FeCl 3   adalah -1.

e. Bilangan pengoksidaan unsur H berkenaan dengan sebatian logam ialah +1, apabila berkaitan dengan sebatian bukan logam -1.

Contoh: Nombor pengoksidaan unsur H dalam H 2 O, HCl, H 2 S, dan NH 3   ialah +1. Nombor pengoksidaan unsur H dalam hidrida ialah -1. Contohnya, bilangan pengoksidaan unsur H dalam NaH, CaH 2 , dan AlH 3   ialah -1.

f. Nombor pengoksidaan oksigen (O) dalam sebatian peroksida = -1. Nombor pengoksidaan O dalam sebatian bukan peroksida = -2

Contoh: Bilangan pengoksidaan unsur O dalam peroksida, seperti H 2 O 2 dan BaO 2 ialah -1.

Contoh masalah

Tentukan nombor pengoksidaan atom unsur N dalam sebatian di bawah:

N 2 O 5

Jawapan:

Kotak akan ditandakan dengan X

Cajnya adalah N 2 O 5,   iaitu (keadaan pengoksidaan 2 x N) + (keadaan pengoksidaan 5 x O)

0 = (2 x (x)) + (5 x (-2))

0 = 2x - 10

x = +5

Jadi, nombor pengoksidaan atom N dalam sebatian N 2 O 5   ialah +5.

Itulah definisi, peraturan, dan juga contoh keadaan atau nombor pengoksidaan. Adakah ada yang membuat anda keliru? Sekiranya ada, anda boleh menulisnya di ruangan komen. Dan jangan lupa untuk berkongsi pengetahuan ini dengan orang ramai!