Konsep Asas Model Lukisan

Dalam proses melukis, bukan hanya memerlukan kemampuan untuk memasukkan semua idea ke dalam media lukisan. Tetapi anda mesti mengetahui konsep dan prosedur yang mesti diterapkan dalam proses menggambar. Terutama dalam proses melukis model, diperlukan kombinasi penglihatan mata dan pergerakan tangan yang diukur untuk membentuk gambar secara serentak. Lalu, apakah konsep asas yang perlu diketahui dalam melukis model?

Melukis model adalah aktiviti seni dalam bentuk melukis objek yang dijadikan model. Semua jenis objek boleh dijadikan model, baik benda mati maupun benda hidup. Sementara itu, konsep melukis model adalah aktiviti menggabungkan pergerakan penglihatan dan tangan untuk membentuk objek.

Agar gambar yang dihasilkan menyerupai objek asal, ketepatan diperlukan dalam melukis model. Di mana terdapat beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam melukis model, sehingga dapat menghasilkan gambar yang indah, termasuk komposisi, perkadaran, keseimbangan, dan irama / kesatuan.

(Baca juga: Pengertian Lukisan dan Teknik)

  1. Komposisi

Komposisi adalah cara menyusun objek sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan gambar yang cantik dan menarik. Komposisi dapat disusun melalui bentuk, warna, dan latar belakang objek gambar. Terdapat 3 jenis komposisi berdasarkan kedudukan objek gambar, iaitu:

  • Komposisi Simetri, iaitu objek gambar yang dijadikan model disusun dalam kedudukan seimbang antara kanan dan kiri, baik dari segi bentuk dan ukuran.
  • Komposisi Asimetris, iaitu objek gambar yang digunakan sebagai model disusun dalam posisi tidak seimbang baik dari segi bentuk dan ukuran, tetapi tetap memperhatikan perkadaran.
  • Komposisi Pusat, iaitu objek gambar yang digunakan sebagai model disusun dengan posisi fokus atau fokus perhatian pemerhati di tengah-tengah bidang gambar, dengan memperhatikan perkadaran dan keseimbangan.
  1. Perkadaran

Perkadaran adalah nisbah dan gabungan bahagian-bahagian objek yang ideal.

  1. Seimbang

Keseimbangan adalah kesesuaian antara bidan dan objek gambar, sehingga gambar yang harmoni dihasilkan.

  1. Irama / Perpaduan

Kesatuan adalah keteraturan objek gambar yang saling menyokong antara satu sama lain.

Selain itu, jika anda memperhatikan prinsip-prinsip ini, apa yang perlu dilakukan adalah langkah-langkah dalam menggambar model tersebut. Di mana, ada beberapa langkah yang perlu diketahui dalam melukis model, iaitu langkah pertama yang perlu anda perhatikan modelnya, langkah kedua mulai membuat sketsa, langkah ketika anda mulai melukis perincian model, langkah keempat mewarnai hasil gambar, dan langkah terakhir adalah penyelesaian.