Empat Cara Mudah untuk Mengira Luas Bulatan

Mengira luas bulatan tidak mudah, tidak semudah mengira luas segiempat sama atau segi empat tepat. Walau bagaimanapun, mengira luas bulatan tidak selalu sukar. Sekiranya kita mengetahui formula luas bulatan, sudah tentu kita dapat menentukan luas bulatan. Terdapat banyak cara untuk menentukan luas bulatan, asalkan nilai satu bahagian bulatan diketahui. Contohnya, jejari, diameter, lilitan, atau luas jejari. Selepas itu, kita hanya perlu menggunakan formula untuk luas bulatan.

Dalam menentukan luas bulatan kita perlu mengingat nilai tetap π. Nilai π dengan 20 tempat perpuluhan ialah 3.14159265358979323846. Secara amnya, nilai π yang digunakan hanya dua perpuluhan, iaitu 3.14. Di samping itu, nilai π juga boleh ditulis dalam bentuk pecahan biasa, iaitu 22/7.

Seperti bentuk lain, bulatan mempunyai formula luas dan perimeter. Ingat untuk tidak mengelirukan formula semasa mengira luas atau keliling bulatan. Selesai sebelum mengira adalah penting untuk melakukannya agar hasil yang diperoleh sesuai dengan soalan yang diajukan. Jangan biarkan kita menggunakan formula lilitan untuk mengira luas bulatan, atau gunakan formula kawasan untuk bulatan untuk mengira lilitan bulatan, itu mungkin buruk.

Sekarang, dalam perbincangan ini kita akan membincangkan penentuan luas bulatan dengan pelbagai cara. Kaedah yang digunakan bergantung pada maklumat yang diketahui dalam masalah tersebut.

1. Mengira luas bulatan jika jejari diketahui

Jejari bulatan adalah segmen yang menghubungkan pusat dan titik pada bulatan. Panjang jejari tetap sama, diukur dari mana-mana titik pada bulatan. Jejari adalah separuh diameter bulatan. Diameter bulatan adalah rentetan busur bulat yang melewati pusat bulatan.

Sekiranya anda mengetahui panjang jejari dalam masalah anda, maka luas bulatan dapat dijumpai dengan formula A = πr². Kuadrat jejari, kemudian kalikan dengan π. Katakan bahawa jejari bulatan adalah 8 cm. Luas bulatan ialah A = π (8) ² = 64π, atau 200.96 cm2.

2. Mengira luas bulatan jika anda mengetahui panjang garis pusatnya

Sebilangan soalan kadang-kadang tidak mengandungi maklumat mengenai panjang radius, tetapi hanya mengandungi maklumat mengenai panjang diameter (d).

Oleh kerana diameter bulatan dua kali radius bulatan, kita dapat memperoleh: d = 2r r = ½d. Ganti r = ½d ke dalam formula bagi luas bulatan sehingga anda dapat memperoleh A = πr² = π (½d) ² = ¼ π d². Oleh itu, luas bulatan dapat dikira menggunakan panjang diameter (d) dengan formula: A = ¼ π d².

Katakan bahawa diameter bulatan adalah 30 cm. Hitung luas bulatan.

Dengan menggunakan formula luas bulatan menggunakan diameter bulatan, hasil berikut dapat diperoleh:

Luas bulatan = ¼ π d²

= ¼ π (30) ²

= 225π

Anda juga boleh menulis jawapan anda dalam bentuk perpuluhan dengan mengalikan nilai π, iaitu 3.14. Jawapannya adalah (225) (3.14) = 706.5 cm2.

3. Mengira luas bulatan sekiranya lilitan bulatan diketahui

Untuk mengira luas bulatan dari keliling bulatan, kita mesti terlebih dahulu menentukan jejari bulatan. Jejari bulatan dapat ditentukan dari formula lilitan bulatan. Ingat, formula untuk lilitan bulatan adalah C = π.d = 2.π.r sehingga r = C / 2.π. Selepas itu, gunakan formula kawasan untuk bulatan untuk menentukan luas bulatan.

Katakan bahawa lilitan bulatan adalah 88 cm. Untuk menentukan luas bulatan, pertama-tama kita menentukan jejari bulatan seperti berikut:

Lingkaran = 2.π.r

88 = 2.π.r

Panjang r adalah

r = 88 / 2.π

r = 88/2. (22/7)

r = 88 / (44/7)

r = 14 cm

Setelah menentukan panjang jejari (r), kami kemudian mengira luasnya.

A = π r²

L = (22/7) x 14²

L = (22/7) x 196

L = 616 cm²

4. Hitung luas bulatan jika anda mengetahui luas bulatan

Dalam beberapa kes, luas bulatan dapat ditentukan oleh luas jejari lingkaran. Bulatan adalah bahagian bulatan yang dibatasi oleh dua jari dan lengkok. Juring berbentuk seperti potongan pizza. Sebuah kubus mengandungi sudut tengah yang bucunya adalah pusat bulatan. Jumlah sudut ini dapat diukur menggunakan protraktor. Dalam satu putaran lengkap terdapat sudut tengah 3600. Dengan membandingkan ukuran sudut tengah bulatan dan sudut satu putaran lengkap, kita dapat menentukan luas bulatan.

Sekiranya anda mengetahui luas jejari dan sudut pusat, anda boleh menggunakan formula berikut untuk mengira luas bulatan:

Luas = j / 3600 x L

θ ialah sudut pusat kursor dalam darjah

L adalah luas bulatan, A = πr²

Contohnya, luas bulatan ialah 15π cm². Sekiranya pusat siklon adalah 450, maka luas bulatan dapat ditentukan seperti berikut:

Luas = j / 3600 x L

15π = 450/3600 x L

15π x 3600 = 450L

A = (15π x 3600) / 450

= 15π x 8 = 120π cm2.

Sekiranya anda ingin menukar nilai kawasan ini menjadi perpuluhan, maka kalikan 120 dengan 3.14 untuk mendapatkan 376.8 cm2.