Definisi dan Bentuk Ketidaksamaan Sosial

Sekiranya anda perhatikan, Dunia mempunyai banyak keluarga yang berjaya dan kaya. Mereka mengembangkan perniagaan atau memimpin syarikat tertentu. Rumah mereka tinggal juga besar dan mewah. Lengkap dengan kereta terbaru yang diparkir di garaj mereka. Tetapi sebaliknya, tidak jarang kita mencari pengemis, penyanyi jalanan, dan penjual jalanan yang bekerja keras setiap hari hanya untuk mendapatkan wang untuk makanan harian. Perbezaan ini merangkumi bentuk ketidaksamaan sosial.

Terdapat beberapa definisi ketaksamaan sosial. Menurut Adrinof A. Chaniago, ketaksamaan sosial adalah hasil pembangunan yang memfokuskan ekonomi dan mengabaikan aspek sosial. Sementara itu, Roichatul Aswidah berpendapat bahawa ketidaksamaan sosial adalah kesan sisa dari proses pertumbuhan ekonomi.

Budi Winarno menyatakan bahawa ketidaksamaan sosial adalah kegagalan pembangunan pada era globalisasi untuk memenuhi keperluan fizikal dan psikologi warganegara. Sebaliknya, Shahidur RK menyebut ini sebagai bentuk ketidakadilan yang berlaku dalam proses pembangunan.

(Baca juga: Memahami Konsep Stratifikasi Sosial)

Adrinof A. Chaniago mengkategorikan ketaksamaan sosial menjadi beberapa bentuk, iaitu pembangunan manusia, desa dan bandar, antara wilayah dan sub-wilayah, antara kumpulan sosio-ekonomi, pembahagian aset, dan antara sektor ekonomi.

Ketidaksamaan dalam Pembangunan Manusia

Pembangunan diri manusia adalah faktor dalaman yang berasal dari diri sendiri, misalnya, seperti merasa malas, sombong, dan mudah berputus asa. Ketidaksamaan ini biasanya terbentuk akibat perbezaan corak pemikiran dan tahap pendidikan individu.

Ketidaksamaan antara Desa dan Bandar

Bentuk ketaksamaan yang seterusnya adalah ketaksamaan antara kawasan luar bandar dan bandar. Ini dapat dilihat dari perbezaan pembangunan infrastruktur dengan pola pikir dan gaya hidup. Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh pembangunan bandar yang lebih cepat daripada pembangunan luar bandar.

Ketidaksamaan Antara Kawasan dan Kawasan

Ketidaksamaan juga boleh berlaku kerana perbezaan liputan kawasan. Sub-wilayah memiliki jangkauan dan akses yang lebih sedikit daripada daerah. Contohnya ialah pembangunan yang hanya berlaku di kawasan utama dan tidak termasuk sub-wilayah.

Ketidaksamaan Antara Kumpulan Sosioekonomi

Ini adalah jurang antara kumpulan di mana kelas atasan mendapat akses yang lebih baik daripada kelas bawah. Contohnya ialah akses kepada pendidikan dan kesihatan.

Ketaksamaan Pembahagian Aset

Pembahagian aset kerajaan atau kemudahan awam yang tidak sama berlaku disebabkan oleh pembahagian kemudahan awam yang tidak sama kerana hanya tertumpu di kawasan bandar. Contohnya ialah jalan raya yang lebih lancar di kawasan bandar berbanding di kawasan luar bandar.

Ketidaksamaan antara Sektor Ekonomi

Ketidaksamaan antara sektor ekonomi dapat dilihat dari pendapatan masyarakat, pekerjaan, sektor budaya, dan pelancongan. Ketidaksamaan ini membentuk strata dalam masyarakat berdasarkan status sosial.