Pelbagai Jenis Nilai dan Norma dalam Masyarakat

Dalam kehidupan seharian, anda akan bertemu dengan pelbagai jenis orang. Ada orang yang ramah dan sopan, tetapi ada juga orang yang sedikit kasar, dan tidak peduli. Contohnya, ketika kita melihat orang yang sedang makan ais krim, tetapi setelah selesai mereka membuang sampah dan ia tidak sesuai. Melihat ini, membuat kita ingin menegurnya, dengan sopan tentu saja. Kerana dalam kehidupan ini kita harus menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sudah tentu, jika kita mengutamakan nilai dan norma, maka kita dapat hidup dalam masyarakat yang harmoni dan harmoni.

Tetapi adakah anda sudah mengetahui pelbagai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat Dunia? Sekiranya tidak, anda boleh membaca artikel ini sehingga selesai!

Nilai dan Norma dalam Masyarakat

Dengan adanya indigo dan norma, nampaknya masyarakat mempunyai tujuan dan garis panduan untuk dapat hidup secara harmoni dalam masyarakat. Terdapat banyak nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, beberapa di antaranya seperti berikut.

Markah

Nilai bermaksud segala yang dianggap baik dan buruk dalam masyarakat. Nilai-nilai kita dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan sikap dan juga dalam membuat keputusan. Nilai sosial akan ditentukan dari budaya masyarakat. Jadi inilah yang boleh menyebabkan perbezaan nilai antara kumpulan masyarakat. Ciri-ciri nilai adalah:

Akan terbentuk dari proses interaksi sosial dalam masyarakat

Seperti nilai menghormati orang tua yang telah kita pelajari sejak kecil melalui interaksi dengan ibu bapa

Boleh mempengaruhi keperibadian seseorang sebagai anggota masyarakat

Contohnya adalah nilai yang mengutamakan kepentingan bersama, seperti sikap tolong menolong.

Terdapat kesan atau kesan yang berbeza terhadap tindakan

Boleh jadi orang yang jujur ‚Äč‚Äčtidak akan berbohong.

Ia berbeza-beza dalam setiap kumpulan masyarakat

Setiap kumpulan masyarakat boleh mempunyai nilai yang berbeza berdasarkan interaksi atau ajaran yang mereka terima.

Terdapat beberapa jenis nilai yang berlaku dalam kehidupan sosial, yaitu:

  1. Nilai material, iaitu segala yang berguna untuk tubuh manusia. Sama ada makanan atau ubat. 
  2. Nilai penting, adalah apa-apa yang berguna bagi manusia untuk menjalankan aktiviti mereka. Contohnya, buku untuk belajar, motosikal untuk teksi motosikal, dan sebagainya
  3. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna untuk akal manusia (rohani). Nilai ini terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu:
  • Nilai kebenaran 
  • Nilai kecantikan
  • Nilai-nilai murni 
  • Nilai agama

Sekarang mari kita pelajari tentang norma yang berlaku dalam masyarakat.

Biasa

Norma adalah seperangkat peraturan dalam bentuk perintah atau larangan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Nyata, tegas, dan jelas yang berbeza dengan nilai.

Ciri-ciri norma sosial adalah:

Tidak bertulis

Norma hanya akan dikenang dan diterapkan dalam kehidupan seharian

Adakah hasil persetujuan bersama

Norma akan menjadi peraturan yang berfungsi mengatur tingkah laku semua anggota masyarakat. Itulah sebabnya norma sosial mesti berdasarkan kesepakatan bersama.

Boleh berubah  

Norma terbentuk dari proses interaksi yang berlaku dalam masyarakat, sehingga boleh berubah berdasarkan keperluan masyarakat.

Dipatuhi bersama  

Sebagai peraturan yang berlaku dalam masyarakat, norma sosial mesti disokong dan dipatuhi oleh anggota masyarakat.

Terdapat hukuman / sekatan  

Hukuman / sanksi ini boleh ringan, sederhana, dan berat. Hukuman / sanksi akan diberikan kepada setiap orang yang melanggar norma yang berlaku.

Setelah mengetahui ciri-ciri norma, sekarang adalah masa untuk kita mengetahui pelbagai jenis norma.

Berdasarkan tahap sekatan:

1. Bagaimana ( penggunaan )

Tindakan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang dalam kumpulan komuniti, tetapi tidak berlaku secara berterusan. Contohnya, cara berpakaian dengan betul dan sopan. Sekiranya mereka dilanggar, mereka akan menerima amaran.

2. Tabiat ( Folkways )

Tindakan dilakukan berulang kali dengan tujuan yang jelas yang dianggap baik. Sekiranya ia dilakukan oleh sekelompok orang, ia boleh disebut tradisi. Contohnya, kebiasaan menghormati dan mematuhi perintah ibu bapa. Dan jika mereka dilanggar, mereka juga akan menerima amaran.

3. Tatakelakuan ( adat istiadat )

Pelbagai peraturan yang telah diterima oleh masyarakat. Dan biasanya dikaitkan dengan kepercayaan atau kepercayaan agama. Sekatan itu mungkin lebih berat. Contohnya, larangan mencuri, larangan membunuh, dan sebagainya.

4. Adat ( kebiasaan )

Kumpulan tingkah laku yang bersifat abadi dan sangat melekat pada masyarakat yang memeluknya. Sekatan itu cukup berat bagi mereka yang melanggarnya. Sebagai contoh, seseorang yang melanggar pelaksanaan upacara tradisional akan dikenakan hukuman dalam bentuk pengecualian dari kumpulan.

Berdasarkan sumber

1. Norma Keagamaan

Akan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai sifat mutlak dan mesti dipatuhi oleh setiap agama. Seperti ajaran agama untuk amal.

2. Norma Kesopanan

Mempunyai sumber hati nurani manusia untuk menentukan apa yang baik dan mana yang buruk. Boleh membentuk watak atau perwatakan seseorang, seperti kejujuran.

3. Norma Kesopanan

Norma-norma ini didasarkan pada kebiasaan, kesesuaian dan kesesuaian yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, menghormati orang tua anda, sopan dan sopan kepada semua orang, dan sebagainya.

4. Norma Undang-Undang

Akan datang dari seseorang yang mempunyai kedudukan atau kewibawaan. Mempunyai sifat paksaan dan bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketenteraman masyarakat. Contohnya, tidak melakukan perbuatan jenayah dan lain-lain.

Jadi, itu adalah beberapa jenis nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat kita. Alangkah baiknya jika kita dapat mematuhi dua perkara ini dalam kehidupan seharian kita. Oleh itu, jika anda mempunyai pertanyaan mengenai perkara ini, sila tulis di ruangan komen, OK!