Dasar Fiskal: Jenis, Peranan, Instrumen, dan Fungsi

Dasar fiskal adalah kebijakan yang diatur oleh pemerintah dengan mengurangi atau meningkatkan pendapatan atau perbelanjaan negara. Tujuan dasar fiskal adalah untuk mempengaruhi tingkat pendapatan negara dan memperbaiki keadaan ekonomi melalui peraturan pajak.

Terdapat beberapa definisi lain mengenai dasar fiskal. Ada yang mengatakan bahawa dasar ini adalah kebijakan yang menyesuaikan perbelanjaan dan pendapatan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Di sisi lain, ada pihak yang menentukan kebijakan fiskal sebagai kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi sebuah negara ke arah yang lebih baik.

Sama seperti dasar monetari, dasar fiskal juga mempunyai jenis, peranan, instrumen dan fungsinya sendiri. Mari kita bincangkan dalam artikel ini.

(Baca juga: Dasar Monetari: Jenis, Peranan dan Instrumen)

Jenis Dasar Fiskal

Terdapat beberapa jenis dasar fiskal menurut Tim Adiwiyata.

  1. Pengurusan anggaran: Ini adalah bentuk kebijakan pemerintah dalam perbelanjaan, perpajakan, dan pinjaman untuk menciptakan keadaan ekonomi yang stabil dan stabil.
  2. Anggaran pembiayaan fungsional: Dalam bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan mengatur perbelanjaan pemerintah melalui tinjauan mengenai kesan pendapatan langsung dan usaha untuk meningkatkan peluang pekerjaan.
  3. Penstabilan belanjawan automatik: Dasar pemerintah yang bertujuan untuk mengatur perbelanjaan pemerintah dengan mempertimbangkan biaya dan faedah pelbagai program dengan tujuan untuk menjimatkan.
  4. Defisit anggaran: Ini adalah kebijakan pemerintah yang mengatur sistem anggaran sehingga pengeluaran akan lebih besar daripada pendapatan.
  5. Anggaran seimbang: Pendapatan negara yang direalisasikan sama dengan jumlah perbelanjaan atau perbelanjaan negeri yang direalisasikan.
  6. Lebihan belanjawan: Kerajaan tidak membelanjakan hasil untuk perbelanjaan, jadi akan meningkatkan simpanan kerajaan.

Peranan Dasar Fiskal

Di Dunia, dasar fiskal mempunyai beberapa peranan yang mesti dipenuhi.

1. Menurunkan kadar inflasi

Pengurangan inflasi dicapai melalui penangguhan atau pembatalan projek pemerintah yang sedang berjalan untuk mengurangkan peredaran mata wang.

2. Meningkatkan keluaran dalam negara kasar

Ini dicapai dengan mendorong pengeluaran barang dan perkhidmatan masyarakat dengan meningkatkan pengeluaran atau meningkatkan pindahan pemerintah.

3. Mengurangkan kadar pengangguran

Tugas ini ditunaikan dengan melaksanakan projek pembangunan negeri sehingga pemerintah dapat menciptakan pekerjaan baru untuk mengurangi pengangguran.

4. Meningkatkan pendapatan orang

Penambahbaikan boleh dilakukan dengan membuat kekosongan baru dari pembangunan projek dan merekrut orang sebagai pekerja.

5. Meningkatkan kestabilan ekonomi

Peningkatan kestabilan di tengah-tengah ketidakstabilan dapat dilakukan untuk mengurangkan kesan turun naik kitaran antarabangsa.

6. Kesejahteraan masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan mengatur pengeluaran pajak, perbelanjaan, dan mengurus hutang agar masyarakat lebih makmur.

Instrumen Dasar Fiskal

Untuk mencapai objektifnya, dasar fiskal dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai instrumen.

1. Belanjawan seimbang

Anggaran perbelanjaan seimbang merujuk kepada anggaran yang disesuaikan dengan keadaan atau keadaan ekonomi. Ini bertujuan agar jangka masa panjang, anggaran dapat seimbang. Sekiranya ketidakstabilan ekonomi, anggaran defisit akan digunakan, sementara anggaran lebihan akan digunakan pada masa inflasi.

2. Kestabilan belanjawan automatik

Kestabilan belanjawan automatik, iaitu penekanan pada perbelanjaan kerajaan mesti berguna dan mempunyai kos relatif dari pelbagai aktiviti program.

3. Pengurusan belanjawan

Ini bermaksud bahawa hubungan antara perbelanjaan kerajaan dan hasil cukai secara langsung digunakan untuk mengurangkan ketidakstabilan ekonomi dengan menyesuaikan anggaran.

4. Pembiayaan fungsional

Pembiayaan ini merujuk kepada perbelanjaan pemerintah yang diatur untuk menghindari dampak langsung terhadap pendapatan negara. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan peluang pekerjaan.

Fungsi Dasar Fiskal

Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 pasal 3 paragraf 4 tentang Keuangan Negara, yaitu fungsi kewenangan, perencanaan, pengawasan, peruntukan, stabilisasi dan pembagian.

Fungsi pihak berkuasa adalah ketika belanjawan negara menjadi pedoman untuk mencari hasil dan perbelanjaan untuk tahun yang bersangkutan.

Fungsi perancangan merujuk apabila belanjawan negara menjadi asas bagi pengurusan dalam merancang anggaran untuk tahun yang bersangkutan.

Fungsi penyeliaan adalah ketika belanjawan negara menjadi panduan untuk menilai apakah kegiatan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi peruntukan , iaitu ketika belanjawan negara diperuntukkan untuk tujuan mengurangkan pengangguran dan pembaziran sumber, serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan ekonomi negara.

Fungsi penstabilan , iaitu ketika belanjawan pemerintah menjadi alat untuk menjaga dan berusaha untuk keseimbangan dalam asas ekonomi.

Fungsi pembahagian, iaitu ketika polisi negara membuat dasar anggaran dengan adil dan penuh rasa kesopanan.