Jenis Perubahan Enthalpy (Reaksi Enthalpy)

Adakah anda tahu bahawa perubahan entalpi yang menyertai reaksi selalu dipengaruhi oleh suhu dan tekanan? Semakin tinggi suhu bahan, semakin besar perubahan entalpi. Perubahan entalpi yang menyertai reaksi disebut entalpi reaksi.

Enthalpy difahami sebagai jumlah tenaga dalam sistem di bawah tekanan berterusan. Biasanya ini dilambangkan dengan menggunakan huruf besar H dan secara matematis dapat ditulis sebagai jumlah hasil kerja yang dilakukan oleh sistem (W) dengan tenaga yang terkandung dalam sistem (E).

Perubahan Enthalpy (∆H)

Enthalpy adalah sifat luas bahan yang dapat digunakan untuk menentukan perubahan haba dalam tindak balas kimia. Nilai entalpi itu sendiri tidak dapat diukur, tetapi kita masih dapat mengukur perubahan panas yang berlaku semasa tindak balas. Perubahan haba yang berlaku dalam tindak balas kimia disebut perubahan entalpi (ΔH). Pada tekanan berterusan, perubahan entalpi sama dengan jumlah haba tindak balas yang dikeluarkan atau diserap oleh sistem.

∆H = QP

Enthalpy dikelaskan sebagai fungsi keadaan. Oleh itu, perubahan entalpi hanya dapat ditentukan dari keadaan awal dan keadaan akhir sistem. Jadi tindak balas kimia di mana reaktan bertindak balas dan menghasilkan produk. Jumlah perubahan entalpi, atau entalpi tindak balas, adalah perbezaan antara entalpi produk dan entalpi reaktan.

∆H = H (produk) - H (reaktan)

(Baca juga: Kenali Konduksi, Konveksi dan Sinaran dalam Pemindahan Haba)

Berdasarkan jenis tindak balas, perubahan entalpi standard dapat dibahagikan kepada 6 jenis, yaitu entalpi pembentukan, entalpi pembakaran, entalpi atomisasi, entalpi ikatan, entalpi larutan, dan entalpi kisi. Untuk memahaminya dengan lebih baik, mari kita jelaskan!

  • Enthalpy Pembentukan

Perubahan pembentukan entalpi (Δ f H⊖) adalah perubahan entalpi apabila 1 mol bahan terbentuk dari unsur-unsurnya dalam bentuknya yang paling stabil. Sekiranya tidak diukur dalam keadaan standard, perubahan pembentukan entalpi dilambangkan ∆H⊖ f .

  • Pembakar Enthalpy

Perubahan entalpi pembakaran standard Δ c H⊖ adalah perubahan entalpi per mol bahan apabila mengalami pembakaran.

  • Atomisasi Enthalpy

Perubahan entalpi atomisasi Δ a H⊖ adalah perubahan entalpi untuk pemecahan lengkap satu mol ikatan untuk mendapatkan atom dalam fasa gas.

  • Bond Enthalpy

Perubahan entalpi ikatan Δ b H adalah jumlah tenaga yang dilepaskan apabila satu mol ikatan terbentuk dari atom terpencil dalam bentuk gas.

  • Enthalpy of Solution

Perubahan entalpi larutan Δs ol Ho adalah perubahan entalpi apabila satu mol zat terlarut dilarutkan dalam pelarut yang sangat besar, sehingga dalam pengenceran selanjutnya tidak ada perubahan panas.

  • Grid Enthalpy

Perubahan entalpi kisi Δ kisi Ho adalah perubahan entalpi apabila satu mol sebatian ionik berpisah menjadi ion dalam bentuk gas.

Kapasiti Panas

Kapasiti haba ditakrifkan sebagai jumlah haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu sistem sebanyak 10C. Di mana, kapasiti haba ini dilambangkan dengan huruf besar C, maka secara matematik rumus adalah q = C × ΔT

Peningkatan suhu ini berkadar dengan haba yang dipindahkan. Jumlah C akan bergantung pada ukuran komposisi dan sifat sistem. Sementara itu, kapasiti haba ini terbahagi kepada dua, iaitu kapasiti haba khusus dan kapasiti haba molar.

  • Kapasiti haba tentu adalah jumlah haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu satu unit jisim bahan sebanyak 10C (atau satu Kelvin). Di mana, secara matematik kapasiti haba tentu dapat ditulis dengan formula q = C × ΔT.
  • Kapasiti haba molar (Cm) adalah jumlah haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu satu mol bahan sebanyak 10C (atau satu Kelvin). Di mana, secara matematik formula boleh ditulis sebagai C m = c / n