Corak dan Jenis Nombor

Jingga adalah tukang kebun yang tugasnya adalah memilih bunga mawar pada setiap tarikh genap. Pada hari pertama, dia memilih 3 biji mawar. Hari kedua, dia memetik 6 biji mawar. Hari ketiga, dia memilih 9 mawar, dan seterusnya. Bagaimana jika kita ingin mengetahui jumlah bunga mawar yang diambil Orange pada tarikh 26, apa yang boleh kita lakukan? Perintahkan mereka. Nah, deretan bunga ros yang dipilih oleh Jingga dapat diterjemahkan ke dalam pola nombor. Apakah ini?

Pada asasnya, ia adalah susunan nombor yang membentuk corak tertentu. Biasanya, ini terdiri daripada nombor genap, ganjil, aritmetik, geometri, segiempat sama, segi empat tepat, segitiga dan Pascal.

Dalam kes Orange, anggaplah dia mula memetik bunga ros pada 2. Jumlah bunga mawar yang dipetik adalah gandaan 3, jadi pada keesokan harinya, jumlah bunga ros yang dipetik meningkat sebanyak 3. Hari ke-26 adalah hari ke-13 bagi Orange untuk memilih mawar. Oleh kerana kita sudah mengetahui corak bilangan bunga mawar yang dipilih oleh Orange, kita hanya perlu mengalikan 13 dengan 3 untuk mendapatkan 39.

(Baca juga: Memahami Integer dan Contohnya)

Untuk keterangan lebih lanjut, pertimbangkan jadual di bawah:

pola nombor

Jenis Pola Nombor

Susunan nombor ini terbahagi kepada beberapa jenis, dari nombor genap hingga nombor Pascal. Apakah perbezaannya? Mari kita sama-sama mencari.

Nombor genap

Ini adalah satu set nombor yang boleh dibahagi dua. Corak ini bermula dari nombor 2 hingga tak terhingga. Kita boleh menentukannya sebagai 2n (n = nombor semula jadi). Contohnya ialah 2, 4, 6, 8, 10,… dan sebagainya.

Nombor-nombor ganjil

Berkadar songsang dengan corak sebelumnya.Ini adalah susunan nombor yang tidak boleh dibahagi dengan 2. Corak ini bermula dari nombor 1 hingga tak terhingga. Formulanya ialah 2n-1 (n = nombor semula jadi). Contohnya adalah 1, 3, 5, 7, 9,… dan sebagainya.

Nombor Aritmetik

Ini adalah susunan nombor yang selalu mempunyai perbezaan atau perbezaan tetap antara kedua suku. Pencipta corak ini ialah Johann Carl FG. Formula untuk corak aritmetik adalah seperti berikut.

U n = a + (n-1) b

a = penggal pertama

b = perbezaan / perbezaan

Diberitahu sebagai, (a + b), (a + 2b), (a + 3b), ... (a + nb)

Contoh corak ini ialah bilangan bunga mawar yang dipilih oleh Jingga, iaitu 3, 6, 9, 12, 15,… dan seterusnya (a = 3, b = 3).

Nombor Geometri

Ini adalah susunan nombor yang selalu mempunyai nisbah tetap antara kedua suku. Formula untuk corak ini adalah seperti berikut.

U n = arn-

a = penggal pertama

b = nisbah

Boleh diberi nota sebagai, (ar), (ar2), (ar3), (ar4), ... (arn)

Contoh: 2, 6, 18, 54,… dan seterusnya (a = 2, r = 3).

Petak

Corak ini terdiri daripada nombor persegi atau hasil segiempat sama nombor asal. Rumusnya adalah n2 (n = nombor semula jadi). Contoh: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100,… dan sebagainya.

Segi empat tepat

Corak ini terdiri daripada nombor yang terbentuk daripada produk dua nombor semula jadi berturut-turut. Sekiranya digambarkan, corak ini dapat membentuk segi empat tepat. Rumusnya adalah nx (n + 1) (n = nombor semula jadi). Contohnya ialah 2, 6, 12, 20, 30, 42,… dan sebagainya.

Segi tiga

Ini adalah susunan nombor yang separuh daripada corak segi empat tepat. Kita boleh menentukannya sebagai (n = nombor semula jadi). Contoh: 1, 3, 6, 10, 15, 21,… dan sebagainya.

Nombor Pascal

Corak ini berbeza dengan corak lain kerana setiap nombor diperoleh dengan menambahkan dua nombor di atas nombor itu. Corak Pascal digunakan untuk menentukan pekali istilah binomial (x + y) n. Rumus untuk jumlah nombor pada setiap baris adalah 2n-1 (n = nombor semula jadi).