Tiga Perkara Penting Dalam Masalah Ekonomi Klasik

Ketersediaan sumber yang terhad berbanding dengan keperluan masyarakat yang semakin meningkat menimbulkan masalah ekonomi yang mesti dihadapi oleh masyarakat atau negara. Sebaliknya, masalah ekonomi ini akan mendorong orang untuk berfikir dan bertindak secara kreatif serta membuat pilihan lain untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah ketersediaan sumber daya terhad ini.

Masalah utama ekonomi boleh dibahagikan kepada masalah utama ekonomi klasik dan masalah utama ekonomi moden. Persamaan antara keduanya adalah usaha memakmurkan masyarakat, dan perbezaannya terletak pada definisi kemakmuran dan usaha untuk mencapainya. Dalam perbincangan ini, kita akan membincangkan masalah ekonomi klasik, apa yang termasuk di dalamnya?

Masalah ekonomi klasik ini diperkenalkan oleh Adam Smith dan pemikiran ini dipopularkan oleh ahli ekonomi klasik seterusnya, seperti David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Jean Baptiste Say. Pemikiran ini berpengaruh di Eropah pada abad ke-18 dan ke-19, di mana ia merupakan asas kapitalisme dan perhatian utamanya adalah kemakmuran.

(Baca juga: Peranan Pasaran dalam Ekonomi)

Inti dari masalah utama ekonomi klasik adalah bagaimana mencapai kesejahteraan masyarakat atau negara. Kesejahteraan bermaksud memenuhi keperluan untuk barang dan perkhidmatan. Sementara itu, masalah ekonomi klasik ini dibezakan mengikut tiga bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan, iaitu pengeluaran, pengedaran dan penggunaan.

Masalah Pengeluaran

Dalam masalah pengeluaran, masyarakat harus menentukan cara menghasilkan barang dan perkhidmatan agar dapat memenuhi pelbagai keperluan yang timbul. Di mana, pengeluar akan memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah ini, kerana mereka akan memetakan keperluan pasaran. Selain itu, pihaknya juga akan memutuskan jenis barang dan perkhidmatan yang dihasilkan bersama dengan strategi pengeluaran.

Masalah Pengedaran

Dalam hal ini masyarakat mesti menentukan bagaimana barang dan perkhidmatan tiba kepada pengguna yang memerlukannya. Pengedar atau pengedar memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah ini, kerana mereka akan memutuskan strategi yang paling berkesan agar barang dan perkhidmatan menjangkau pengguna dengan cepat dan tepat sasaran.

Masalah Penggunaan

Untuk masalah penggunaan, masyarakat akan menentukan bagaimana barang dan perkhidmatan yang beredar dapat digunakan sesuai dengan keperluan yang ada. Pengguna memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah ini kerana mereka akan memutuskan apakah barang dan perkhidmatan yang ada diperlukan dan dapat dihubungi oleh penduduk yang benar-benar memerlukannya.