Kenali Teori Kedaulatan

Pernahkah anda memperhatikan kegembiraan yang berlaku semasa pilihan raya umum (pilihan raya)? Di mana semua saluran televisyen nasional dan media berita bercetak kelihatan tidak henti-hentinya membincangkan pilihan raya. Pemilihan adalah salah satu manifestasi demokrasi Pancasila dan kedaulatan rakyat, di mana rakyat secara langsung memberikan suara untuk memilih wakil rakyat dan juga Presiden dan Wakil Presiden.

Namun, adakah anda tahu apa itu kedaulatan? Secara etimologi, kedaulatan bermaksud kekuatan tertinggi yang berasal dari bahasa Arab, iaitu daulah atau kekuatan, sementara bahasa Latin adalah supremus atau tertinggi. Jadi secara harfiah makna teori kedaulatan adalah kuasa atau kuasa tertinggi di negara dalam sistem pemerintahan.

Menurut pakar perlembagaan Perancis yang terkenal pada tahun 1500-an dengan teorinya yang mengemukakan empat sistem kedaulatan, iaitu asli, kekal, tunggal, dan tidak terbatas. Terdapat pelbagai teori kedaulatan yang ada di dunia dan dikemukakan oleh pakar negara, termasuk:

  • Teori kedaulatan Tuhan

Teori ini menyatakan bahawa kuasa tinggi dalam negeri berasal dari Tuhan, ini bermaksud bahawa perintah dan kuasa pemimpin negara dianggap sama seperti yang diberikan oleh Tuhan. Kerana bercerai, sebilangan orang secara semula jadi dipilih untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai pemimpin dan wakil Tuhan di dunia ini.

Teori kedaulatan Tuhan ini dipelopori oleh Augustine (354-430), Thomas Aquino (1215-1274), F Hegel (1770-1831) dan FJ Stahl (1802-1861). Teori ini diadopsi secara meluas oleh raja-raja terdahulu serta beberapa negara seperti Belanda, Jepun, dan Ethiopia.

  • Teori Kedaulatan Raja

Teori ini menyatakan bahawa raja mempunyai tanggungjawab untuk dirinya sendiri dan kuasa yang diberikannya adalah kuasa tertinggi di atas undang-undang kerana dianggap sebagai penjelmaan kehendak Tuhan.

(Baca juga: Kesan Kemajuan Sains dan Teknologi di Dunia)

Teori ini dipelopori oleh Niccolo Machiavelli (1467-1527) melalui karyanya II Principle, Niccolo berpendapat bahawa sesebuah negara mesti dipimpin oleh raja yang mempunyai banyak kuasa. Sementara itu, negara yang menggunakan teori ini adalah Malaysia, Brunei Darussalam, dan England.

  • Teori kedaulatan negara

Teori ini menekankan bahawa negara dianggap sebagai institusi tertinggi dalam kehidupan sosial. Ini menunjukkan bahawa negara mempunyai kawalan penuh terhadap sistem pemerintahan di negara ini. Pemimpin diktator adalah perwujudan teori kedaulatan negara dengan menerapkan sistem pemerintahan zalim.

Teori ini dipeluk oleh beberapa anggota terkemuka, iaitu Jean Bodin (1530-1596), F. Hegel (1770-1831), G. Jelinek (1851-1911), dan Paul Laband (1879-1958). Negara yang mematuhi teori ini adalah Jerman di bawah kepemimpinan Hitler, dan Perancis pada masa pemerintahan Raja Louis IV.

  • Teori kedaulatan undang-undang

Teori ini menilai bahawa kekuatan tertinggi adalah undang-undang, di mana pemerintah mendapat kuasa dari undang-undang yang ada, baik yang ditulis maupun yang tidak ditulis dan berasal dari rasa keadilan dan kesedaran undang-undang. Undang-undang bertindak sebagai komandan dalam kehidupan negara, sehingga undang-undang harus ditegakkan dan pentadbiran negara harus dibatasi oleh undang-undang yang berlaku.

Penyokong teori ini termasuk Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant dan Leon Duguit. Negara yang menganut teori kedaulatan ini adalah Dunia dan Switzerland.

  • Teori Kedaulatan Rakyat

Teori ini menekankan bahawa sebagai pemegang kuasa tertinggi, rakyat dengan sengaja memberikan sebahagian dari kekuasaan mereka kepada orang-orang tertentu yang akan digelar penguasa yang berperanan melindungi hak-hak rakyat, oleh itu teori ini memberi tumpuan kepada rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.

Pencetus teori ini adalah JJ. Rousseau, Johannes Althusius, John Locke, dan Mostesquieu. Negara-negara yang mematuhi teori kedaulatan rakyat adalah Dunia, Amerika Syarikat dan Perancis.