Definisi Demokrasi

Pernahkah anda melihat demonstrasi oleh pelajar atau sekumpulan organisasi? Ini adalah contoh penerapan demokrasi sebagai bentuk meluap aspirasi rakyat untuk semua masalah yang berlaku di sesebuah negara.

Bercakap mengenai demokrasi itu sendiri, mungkin perkara pertama yang terlintas dalam fikiran adalah konsep kebebasan yang berorientasikan rakyat. Ada slogan yang tidak pernah lepas dari demokrasi, iaitu "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat".

Demokrasi nampaknya menjadi trend dalam pelbagai kehidupan bangsa dan negara di hampir semua negara di dunia. Sebenarnya, hampir semua orang di dunia menginginkan persekitaran demokratik di negara mereka. Berdasarkan penjelasan ini, apa makna demokrasi?

Demokrasi adalah gabungan dua perkataan dalam bahasa Yunani, iaitu demo yang bermaksud orang, dan kratos / cratein yang bermaksud pemerintahan. Dari bahasa Inggeris, demo dan kratos diserap ke dalam demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Dunia, demokrasi dalam istilah politik bermaksud pemerintahan rakyat.

(Baca juga: Mengenal Teori Kedaulatan)

Dalam demokrasi ada tonggak demokrasi, dengan kata lain, trias politica yang membagi kekuasaan menjadi 3, iaitu badan kehakiman, eksekutif dan badan perundangan.

Badan kehakiman adalah institusi yang memegang kuasa dalam badan kehakiman. Institusi ini terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Perlembagaan (MK), dan Suruhanjaya Kehakiman (KY). Eksekutif adalah institusi yang memegang kuasa pemerintahan. Institusi ini mempunyai kewibawaan dan tugas yang paling luas. Sementara itu, Badan Perundangan adalah institusi negara yang memiliki kekuatan untuk membentuk undang-undang. Institusi ini terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majlis Perundingan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Amalan demokrasi telah digunakan sebagai sistem politik yang diguna pakai oleh kebanyakan negara di dunia. Walau bagaimanapun, pelaksanaannya berbeza-beza bergantung pada perspektif setiap negara. Demokrasi mengambil pelbagai bentuk, termasuk berdasarkan fokus perhatian, ideologi, dan proses penyaluran kehendak rakyat.

Penekanan pada perhatian

Berdasarkan penekanan, demokrasi terbahagi kepada tiga, iaitu demokrasi formal yang menegakkan persamaan dalam bidang politik; demokrasi material yang bertujuan untuk menghilangkan perbezaan dalam bidang ekonomi; dan gabungan demokrasi yang mengambil yang baik dan menghilangkan yang buruk.

Ideologi

Berdasarkan ideologi, demokrasi terbahagi kepada dua, termasuk demokrasi perlembagaan atau demokrasi liberal berdasarkan kebebasan atau individualisme; dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar didasarkan pada Marxisme-komunisme.

Proses menyalurkan kehendak rakyat

Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi terbahagi kepada dua, iaitu demokrasi langsung, yang merangkumi setiap warna negara untuk musyawarah; dan demokrasi tidak langsung dilaksanakan melalui sistem perwakilan.