Tara Bersih Kasar: Kaedah Definisi dan Pengiraan

Dalam kehidupan seharian, objek mempunyai istilah yang berkaitan dengan berat objek. Salah satu contohnya ialah pada pembungkusan makanan atau objek di sekitar anda, ada satu istilah yang akan anda temui, iaitu bersih. Selain itu, selain istilah bersih, ada istilah lain yang juga harus anda ketahui, iaitu kasar dan tare. Mereka bertiga akan saling berkaitan.

Pada kesempatan ini, kita akan membincangkan makna dan juga cara menghitung ketiganya. Semoga anda dapat mengaplikasikannya semasa belajar nanti.

Memahami Kasar Bersih Tara

Kami akan membincangkan makna setiap istilah untuk membantu memahaminya. Sebagai gambaran, misalnya dalam karung beras, berat karung dan beras adalah berat kasar atau istilah kasar, maka berat beras saja tanpa karung adalah berat bersih, alias bersih , sedangkan berat karung akan disebut tara .

Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat maksud setiap istilah yang digunakan untuk mengira berat item.

Definisi Kasar

Ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan berat kasar, iaitu berat barang dan bungkusannya. Contohnya, karung berisi beras seberat 50 kg. Jadi apa yang disebut berat kasar adalah berat karung dan isi beras.

Definisi jaring

Untuk berat barang setelah menolak bungkusan, ia akan dipanggil Bersih. Jadi, jika ada karung berisi beras, apa yang disebut berat bersih atau berat adalah berat beras itu sendiri. Bersih adalah berat bersih produk. Dari segi jaring, berat bekas tidak diambil kira.

Memahami Tara

Tara adalah berat bungkusan barang. Perbezaan antara berat kasar dan berat bersih adalah berat bekas yang digunakan untuk membungkus barang. Berat bekas ini dalam aritmetik sosial akan dikenali sebagai tara. Nilai tambang akan dinyatakan sebagai peratusan tambang.

Cara Mengira Kasar Bersih Tara

Setelah mengetahui maksud 3 perkara ini, sudah tiba masanya kita belajar mengira mereka.

  • Formula untuk mengira kasar bersih Tara

Ketiga-tiga perkara ini mempunyai hubungan yang dapat dinyatakan melalui persamaan. Persamaan yang menyatakan hubungan antara tiga perkara ini adalah formula yang akan kita bincangkan. Formula ini diperoleh berdasarkan pemahaman ketiga-tiganya.

Formula berat kasar (Kasar):

Formula ini dapat diperoleh dengan menambahkan berat bersih (bersih) ke berat bungkusan (Tara).

Kasar = Bersih + Tara

Contoh masalah:

Dwi membeli sebungkus tepung dengan berat bungkusan ialah 0,25 kg dan berat tepung adalah 1 kg. Berapakah berat kasar tepung?

Jawapan: Kasar = 1 kg + 0,25 kg = 1,25 kg

Formula berat bersih (Bersih):

Formula ini berasal dari berat kasar (kasar) tolak berat pembungkusan (tare).

Bersih = Kasar - Tara

Contoh masalah:

Ibu membeli minyak masak di kedai, apabila ditimbang dalam tin, beratnya ialah 1.6 kilogram (kg). Kemudian ibu meminta pemilik kedai untuk menimbang hanya tin minyak dan beratnya 0.25 kilogram (kg). Apakah jaring itu?

Jawapan: Bersih = 1.6 kg - 0.25 kg = 1.35 kg

Formula Tara:

Formula ini diperoleh dengan peratusan tambang yang diketahui kali ganda kasar (berat kasar). Atau sama dengan berat kasar (kasar) kurang berat bersih (bersih).

Tara =% Tara x Kasar

Tara = Kasar - Bersih

Contoh masalah:

Puan membeli gula dari kedai, dan ketika ditimbang dan bekas itu beratnya 2.15 kilogram (kg). Selepas itu ibu meminta pemilik kedai untuk menimbang gula sahaja dan beratnya adalah 2 kilogram (kg). Berapakah jumlah dan peratusan tore?

Jawapan:

Tara = 2.15 kg - 2 kg = 0.05 kg = 50 gram

% Tara = 0.05 / 2.15 x 100% = 2.33%

Jadi itulah yang dia faham dan bagaimana mengira Gross Bersih dan Tara. Adakah anda mempunyai pertanyaan mengenai perkara ini? Tuliskan soalan anda di ruangan komen, dan jangan lupa untuk berkongsi pengetahuan ini.