Oleh itu, Syarat untuk Menyertai SBMPTN, Kenali Bahan Wajib 2020 UTBK

Wabak virus korona di hampir semua negara di dunia pasti akan memberi kesan kepada dunia pendidikan. Sehingga Mac lalu, pemerintah telah secara rasmi memindahkan proses pengajaran dan pembelajaran dari sekolah ke rumah. Sementara itu, sejumlah peperiksaan, jika tidak dibatalkan, akan ditunda. Seperti halnya UTBK 2020.

Ya, bukannya membatalkannya seperti Peperiksaan Nasional, Pemerintah telah memutuskan untuk terus mengadakan UTBK-SBMPTN di tengah-tengah wabak Covid-19. Cuma, UTBK yang sebenarnya dilaksanakan pada bulan April, ditunda ke bulan Julai. Walaupun begitu dengan SBMPTN.

SBMTPN atau Pilihan Bersama Universiti Negeri itu sendiri, seperti yang diketahui, adalah pilihan untuk kemasukan pelajar baru menggunakan hasil UTBK sebagai syarat utama. Ujian Bertulis Berasaskan Komputer atau UTBK 2020 adalah ujian masuk ke pengajian tinggi yang dijalankan oleh Institut Ujian Masuk Pendidikan Tinggi (LTMPT) sebagai satu-satunya institusi yang menganjurkan ujian universiti standard di Dunia.

Kelebihan pelaksanaan UTBK oleh LTMPT adalah bahawa ia dapat dijalankan dengan sebilangan besar peserta dan waktunya cepat dan hasil ujian diberikan secara individu. Tahun ini, UTBK dapat diikuti oleh pelajar siswazah pada tahun 2018, 2019, dan 2020 dari pendidikan menengah (SMA / MA / SMK) dan setaraf, serta lulusan Pakej C pada tahun 2018, 2019, dan 2020 dengan usia maksimum 25 tahun.

Sekarang, bercakap mengenai UTBK 2020, adakah anda tahu bahawa jadual bukan satu-satunya perkara yang telah berubah, akibat wabak virus korona? Ya, selain itu bahan yang akan diuji juga telah berubah. Dari apa yang sebelumnya merangkumi Ujian Potensi Scholastic (TPS) dan Uji Kompetensi Akademik (TKA), kini hanya Ujian Potensi Scholastic (TPS).

Hanya TPS Sahaja

Ujian Potensi Scholastic (TPS) bertujuan untuk mengukur kebolehan kognitif pelajar yang dianggap penting untuk berjaya di sekolah formal, terutamanya pendidikan tinggi. Kebolehan ini merangkumi kemahiran penaakulan umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemahiran pemahaman membaca dan menulis.

Kemahiran penaakulan umum di sini merangkumi penaakulan membaca (membaca teks jadual atau grafik, perenggan argumen, memahami maklumat dalam membaca, analisis jadual / grafik / lengkung yang termasuk dalam teks bacaan); dan penaakulan kuantitatif (operasi integer, pecahan, perbandingan, aritmetik, persamaan linear, pola nombor, dll.).

(Baca juga: 5 Fakta Penting UTBK-SBMPTN 2020)

Pengetahuan kuantitatif merangkumi aljabar, aritmetik, geometri, kebarangkalian, kecukupan data ya / tidak, fungsi, statistik, dan lain-lain. Pengetahuan umum dan kemahiran memahami termasuk soalan Bahasa Dunia dan beberapa bahasa Inggeris.

Sementara itu, kemahiran membaca dan menulis merangkumi memahami perenggan inti, kesimpulan, mesej tersirat, dan lain-lain; dan penggunaan EYD yang betul. Pengetahuan tentang simpulan bahasa, tanpa nama, sinonim, mengenal pasti wacana, mencari maklumat dari pembacaan.

Perlu juga diperhatikan bahawa bahasa yang digunakan di TPS sebahagiannya adalah bahasa Inggeris. Oleh itu, pelajar perlu mempersiapkan diri dengan mempraktikkan soalan sekerap mungkin dalam Dunia dan Bahasa Inggeris.

Tidak seperti TPS, TKA atau Ujian Kompetensi Akademik sebenarnya akan mengukur pengetahuan dan kefahaman ilmiah yang diajar di sekolah. Pelajar memerlukan kemampuan akademik untuk berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Sasaran utama ujian ini adalah untuk mendapatkan Kemahiran Berfikir Tertinggi (HOTS). Dengan kata lain, HOTS akan melihat sejauh mana pelajar mempunyai penguasaan terhadap isi pelajaran.

Sementara itu, merujuk kepada maklumat yang diperoleh di halaman LTMPT, kumpulan peperiksaan di UTBK terbahagi kepada 2 (dua) kumpulan, iaitu Kumpulan Pemeriksaan Sains dan Teknologi (Saintek) dan Kumpulan Pemeriksaan Sosial dan Kemanusiaan (Soshum).