4 Fakta mengenai UIN Jakarta

Mendekati pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN, anda yang sedang duduk di kelas XII SMA mesti sibuk dengan pelbagai persiapan, bukan? Termasuk menjadi pelajar. Tetapi sebelum itu, sudah tentu anda mesti menentukan universiti mana yang ingin anda kunjungi. Pemilihan jurusan dan universiti tidak boleh sewenang-wenangnya kerana anda akan menjalaninya selama 4 tahun. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan salah satu kolej yang sering menjadi sasaran, iaitu UIN Jakarta.

Universiti Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebuah kolej Islam yang terletak di Ciputat, Tangerang Selatan. UIN Jakarta mempunyai visi sebagai universiti yang mengintegrasikan sains, Islam, dan dunia.

Walaupun sebagai universiti Islam, UIN Jakarta menyediakan banyak fakulti dan jurusan, seperti ekonomi dan perniagaan, sains dan teknologi, dan sains kesihatan. Sebelum anda memutuskan untuk menjadikan UIN Jakarta pilihan anda, mari kita pertimbangkan beberapa fakta mengenai kampus ini.

Penubuhan Awal

UIN Jakarta pertama dibentuk sebagai Akademi Sains Agama (ADIA) pada 1 Jun 1957. Tujuannya adalah untuk mendidik penjawat awam untuk memperoleh diploma. Pada masa itu, ADIA hanya mempunyai dua jabatan, iaitu Jabatan Syariah (Pendidikan Agama) dan Jabatan Lughat al Arabiyah (Bahasa Arab).

Pada tahun 1960, ADIA bergabung dengan Institut Islam Yogyakarta (PTAI) dan menukar namanya menjadi Institut Islam Negeri (IAIN) al Jamiah al Hukumiyah. IAIN dirasmikan oleh Menteri Agama pada 24 Ogos 1960. IAIN membuka Fakulti Tarbiyah dan Fakulti Adab. Bukan sahaja pelajar yang mempunyai hubungan rasmi, tetapi IAIN juga menerima pelajar bebas. Sejak itu, IAIN juga telah menubuhkan lebih banyak fakulti, seperti Fakulti Psikologi dan Fakulti Dirasah Islamiyah.

IAIN baru saja menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sesuai dengan Keputusan Presiden No. 031 bertarikh 20 Mei 2002.

Namanya Syarif Hidayatullah

UIN Jakarta memiliki nama Syarif Hidayatullah yang merupakan nama sebenarnya salah satu Walisongo, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki peranan besar dalam menyebarkan Islam di Sunda Kelapa (Jakarta) pada zamannya.

Moto UIN Jakarta

Moto yang ditetapkan oleh UIN Syarif Hidayatullah adalah Ilmu, Ketakwaan, Integriti . Pengetahuan atau sains bermaksud bahawa UIN Jakarta komited untuk menciptakan orang yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Kesalehan atau keagamaan bermaksud UIN Syarif Hidayatullah bertujuan untuk mengembangkan orang-orang soleh di kalangan ahli akademiknya. Yang terakhir adalah Integriti atau integriti. Ini bermaksud bahawa UIN Syarif Hidayatullah ingin membentuk seseorang yang berlandaskan nilai etika sebagai asas dalam membuat keputusan dan tingkah laku.

Fakulti dan Jabatan

UIN Jakarta sebagai universiti Islam tidak hanya menawarkan jurusan pendidikan Islam. Program sarjana mempunyai 12 fakulti, iaitu Fakulti Tarbiyah dan Latihan Guru, Fakulti Adab dan Kemanusiaan, Fakulti Ushuluddin, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Fakulti Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Fakulti Dirasat Islamiyah, Fakulti Psikologi, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan, Fakulti Sains dan Teknologi , Fakulti Sains Kesihatan, Fakulti Sains Sosial dan Politik, dan Fakulti Perubatan.

Fakulti Tarbiyah dan Latihan Guru terdiri daripada jurusan berikut.

 1. Pendidikan Islam
 2. Pendidikan Bahasa Arab
 3. Pendidikan bahasa Inggeris
 4. Pendidikan pengajian sosial
 5. Pendidikan matematik
 6. Pendidikan Biologi
 7. Pendidikan Jasmani
 8. Pendidikan Kimia
 9. Pengurusan Pendidikan
 10. Pendidikan Bahasa dan Sastera Dunia
 11. Pendidikan Guru MI / SD
 12. Pendidikan Islam Awal Kanak-kanak (PIAUD)

Fakulti Adab dan Kemanusiaan terdiri daripada jurusan berikut.

 1. Bahasa dan sastera Arab
 2. sastera Inggeris
 3. Tarjamah (Bahasa Arab)
 4. Sains Perpustakaan

Fakulti Ushuluddin terdiri daripada jurusan berikut.

 1. Kajian Agama
 2. Pengetahuan tentang Al-Quran dan Tafsir
 3. Ilmu Hadis
 4. Aqidah dan Falsafah Islam
 5. Tasawuf

Fakulti Syariah dan Undang-undang terdiri daripada jurusan berikut.

 1. Perbandingan Sekolah
 2. Undang-undang Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah)
 3. Undang-undang Perlembagaan (Siyasah)
 4. Undang-undang Jenayah Islam (Jinayah)
 5. Undang-undang Ekonomi Syariah (Muamalat)
 6. Kajian undang-undang

Fakulti Ilmu Dakwah dan Komunikasi terdiri daripada jurusan berikut.

 1. Komunikasi dan Penyiaran Islam
 2. Bimbingan Kaunseling Islam
 3. Pengurusan Dakwah
 4. Pembangunan Masyarakat Islam
 5. Kebajikan sosial
 6. Kewartawanan

Sementara itu, Fakulti Dirasat Islamiyah UIN Jakarta hanya terdiri dari satu jurusan, yakni Jabatan Dirasat Islamiyah. Fakulti Psikologi juga hanya mempunyai satu jurusan, iaitu Jabatan Psikologi.

Fakulti Ekonomi dan Perniagaan terdiri daripada jabatan berikut.

 1. Pengurusan
 2. Perakaunan
 3. Perkembangan ekonomi
 4. Perbankan Syariah
 5. Ekonomi Syariah

Fakulti Sains dan Teknologi mempunyai jurusan berikut.

 1. Informasi teknikal
 2. Agribisnis
 3. Sistem maklumat
 4. Matematik
 5. Biologi
 6. Kimia
 7. Fizik
 8. Kejuruteraan Perlombongan

Fakulti Sains Kesihatan terdiri daripada jabatan berikut.

 1. Kesihatan Awam
 2. Farmasi
 3. Sains Kejururawatan

Fakulti Sains Sosial dan Sains Politik terdiri daripada jabatan berikut.

 1. Sosiologi
 2. Sains Politik
 3. Hubungan antarabangsa

Fakulti Perubatan hanya terdiri dari satu jabatan, iaitu Jabatan Perubatan.