Pengenalan Teks Editorial

Sekiranya anda pernah membaca surat khabar atau majalah, sama ada dalam bentuk cetak atau di internet, anda mungkin menyedari bahawa artikel berita dibahagikan kepada saluran tertentu. Ada berita nasional, ekonomi, politik, undang-undang, pendapat, dan berita lain. Sebilangan besar kisah berita memaparkan fakta mengenai peristiwa baru-baru ini, sementara saluran pendapat, seperti namanya, memaparkan karangan dalam bentuk pandangan tokoh tertentu mengenai sesuatu. Tetapi, pernahkah anda membaca artikel editorial atau teks editorial?

Mengapa, ia berbeza dengan berita atau pendapat biasa? Oleh itu, untuk menjawab soalan itu, mari kita bincangkan teks editorial!

Definisi Teks Editorial

Teks editorial adalah artikel yang ditulis oleh editor syarikat media, baik surat kabar atau majalah, yang mencerminkan pandangan editor mengenai peristiwa sebenarnya. Jadi, dapat dikatakan bahawa artikel editorial menyerupai pendapat, tetapi mewakili editor media.

Tujuan teks ini adalah untuk mengajak pembaca berfikir mengenai topik yang sedang berlaku di masyarakat. Artikel editorial juga ditulis untuk memberi pandangan yang berbeza kepada pembaca kerana memberikan maklumat yang dapat merangsang minda dan menggerakkan pembaca untuk bertindak.

(Baca juga: Meneliti Struktur dan Peraturan Bahasa Teks Fable)

Beberapa fungsi teks ini adalah untuk menjelaskan suatu peristiwa dan kesannya kepada masyarakat. Kemudian, teks ini juga memberikan latar belakang peristiwa tertentu mengikut fakta di persekitaran sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Melalui teks ini, pasukan editorial dapat menyajikan analisis keadaan atau data sokongan untuk mempersiapkan masyarakat untuk semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Akhirnya, artikel editorial juga digunakan untuk memberikan penilaian moral tentang isi cerita.

Ciri khas 

Terdapat beberapa perkara yang membezakan teks editorial dengan artikel berita lain. Pertama, teks ini mengandungi pendapat pengarang, yang biasanya disusun oleh ketua editor, mengenai peristiwa semasa di masyarakat. Kedua, teks ini mengandungi gambaran keseluruhan masalah.

Ketiga, artikel ini membincangkan berita dalam skala nasional. Walau bagaimanapun, tidak jarang teks editorial membincangkan peristiwa antarabangsa jika ia mempunyai kesan nasional. Akhirnya, pemikiran subjektif editorial dimasukkan ke dalam teks.

Teks editorial biasanya diterbitkan secara berkala, menurut media. Ada yang menerbitkan editorial setiap hari (seperti di surat khabar), ada yang mingguan atau bulanan (seperti di majalah). Kandungan teks ini sangat berkaitan dengan kebijakan dan identiti syarikat media yang menerbitkannya, sehingga setiap media dapat memiliki sikap yang berbeda terhadap suatu peristiwa.