Meringkaskan Mesej dan Maklumat dalam Iklan

"Ayo, patuhi rambu lalu lintas!" Menurut anda apa yang dapat anda simpulkan dari mesej iklan perkhidmatan awam? Dalam iklan perkhidmatan awam ini, maklumat dalam iklan tersebut bertujuan untuk mendorong pengguna kenderaan untuk mematuhi tanda lalu lintas, sehingga dapat meminimumkan risiko kemalangan di lebuh raya.

Dalam bahan sebelumnya, telah dijelaskan bahawa iklan berfungsi sebagai peringatan yang dapat membuat orang mengingat barang atau perkhidmatan yang diiklankan atau memberikan maklumat yang meyakinkan sehingga pembaca atau pendengar mengikuti kehendak penulis. Lalu bagaimana kita dapat menyimpulkan mesej dan maklumat dalam iklan? Mari lihat penjelasannya, mari kita pergi!

Tujuan iklan itu sendiri dapat difahami dengan lebih lengkap berdasarkan unsur-unsur pembentukannya. Di mana, unsur-unsur pembentukan iklan dibahagikan kepada 6, iaitu penerima, sumber, kesan, mesej, media, konteks, dan maklum balas.

  • Penerima adalah individu atau kumpulan yang menjadi sasaran objek iklan. Sebagai contoh, iklan untuk agensi bimbingan, tentu saja, penerima atau sasarannya adalah pelajar dan ibu bapa pelajar
  • Sumber boleh merangkumi penyumbang dana dari pengiklan serta orang atau syarikat yang mengambil inisiatif.
  • Kesannya adalah perubahan yang berlaku pada penerima iklan, baik dari aspek sikap, tingkah laku, tabiat, pola pikir dan gaya hidup. Contohnya, setelah seseorang membaca iklan mengenai pemanduan yang baik, kesan yang diharapkan adalah perubahan sikap, tingkah laku dan kebiasaan dalam bentuk selalu memakai topi keledar ketika memandu, memiliki SIM dan STNK, dan mematuhi peraturan jalan raya sehingga mesej iklan akan memberi kesan terhadap kekurangan kemalangan di lebuh raya.

(Baca juga: Apa Perbezaan antara Iklan, Slogan dan Poster?)

  • Mesej adalah maklumat yang ingin disampaikan oleh iklan kepada objek yang menerima iklan / masyarakat dalam bentuk mesej lisan atau bukan lisan. Mesej iklan tidak hanya dimaksudkan untuk pembaca menggunakan produk atau perkhidmatan iklan tetapi juga dapat berisi pesan moral. Contohnya, jangan membuang sampah sarap sehingga tidak menyebabkan banjir atau menyebabkan demam denggi.
  • Media adalah cara yang digunakan, dapat berupa media elektronik, cetak, dan cara lain. Pada masa ini televisyen dan internet adalah media pengiklanan yang paling berkesan untuk memberitahu sesuatu produk dan perkhidmatan, kerana kedua media elektronik ini digunakan oleh hampir semua khalayak.
  • Maklum balas atau tindak balas adalah reaksi dari penerima mesej. Contohnya, dengan membeli produk yang ditawarkan atau mengambil bahagian dalam program imunisasi MR setelah sebelum ini mempunyai pengumuman perkhidmatan awam mengenai kepentingan imunisasi.

Menyimpulkan Tujuan Iklan

Corak persembahan dan kandungan iklan sangat pelbagai, yang dalam konteks ini terbahagi kepada 2 bahagian, yang terdiri daripada iklan strategik dan iklan taktikal. Pengiklanan strategik bertujuan untuk membina jenama dan imej positif syarikat dengan tujuan bahawa nama syarikat itu baik di mata masyarakat.

Sementara itu, pengiklanan taktikal bertujuan untuk mendorong pengguna untuk segera melakukan hubungan dengan jenama tertentu. Seperti jemputan untuk membeli produk tertentu dan melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Menjual Semula Teks Iklan

Untuk menyimpulkan mesej dan maklumat dalam iklan, itu dapat dilakukan dengan menceritakan kembali teks iklan dalam bahasa yang mudah difahami baik secara tertulis maupun lisan. Tujuannya adalah agar pembaca dan pendengar dapat memahami isi dan mesej iklan dan kemudian menyimpulkannya sehingga mereka dapat membuat keputusan mengenai maklumat yang diberikan oleh iklan tersebut.

Berbanding dengan teks lain, iklan adalah teks yang ringkas, padat, dan penuh makna. Ini berkaitan dengan ruang yang diperlukan dan kos yang harus ditanggung. Semakin banyak ruang yang diperlukan untuk melihat, semakin besar kosnya. Oleh itu, keberkesanan kata-kata dalam iklan mesti diambil kira, jadi perlu mengelakkan kata-kata atau ilustrasi yang tidak perlu kerana harganya lebih mahal.