Apa yang dimaksudkan dengan suara pasif?

Mirip dengan bahasa Dunia, struktur umum kalimat bahasa Inggeris adalah subjek-kata kerja-objek (SVO) yang serupa dengan subjek-predikat-objek dalam bahasa Dunia. Kalimat sedemikian dikenali sebagai ayat aktif / suara aktif . Bahasa Inggeris juga mempunyai struktur ayat berbanding dengan suara aktif, yang merupakan suara pasif .

Dalam ayat aktif, subjeknya ialah pelakon kata kerja dalam ayat. Tetapi dengan suara pasif , subjek menjadi penerima kata kerja. Pelaku kata kerja mungkin atau tidak disebut dalam ayat. Bentuk suara pasif adalah kata kerja bantu diikuti oleh partikel masa lalu .

Kata kerja bantu boleh menjadi kata kerja tambahan utama "be," seperti is, are, am, was, and were . Di samping itu, kata kerja bantu juga dapat digabungkan antara dua kata kerja bantu utama ( sedang / sedang, sedang / telah ) atau dengan kata kerja tambahan modal (akan, akan) . Sementara itu, partikel masa lalu yang digunakan dalam ayat pasif adalah dalam bentuk kata kerja transitif .

Struktur Kalimat

Kita boleh menulis struktur ayat untuk suara pasif seperti berikut.

subjek (penerima tindakan) + kata kerja bantu + partikel lalu (kata kerja) (+ oleh… (pelaku tindakan))

Kita boleh mengubah ayat aktif menjadi suara pasif dengan mengubah struktur ayat. Contohnya dapat dilihat pada ayat berikut.

Suara aktif: Hans memberi Marie jam tangan baru untuk ulang tahunnya.

Suara pasif: Marie diberi jam tangan baru untuk ulang tahunnya (oleh Hans).

Biasanya, pelaku kata kerja tidak disebut dalam ayat kerana tidak begitu penting atau identiti tidak diketahui. Terdapat beberapa sebab untuk menggunakan suara pasif.

(Baca juga: Bahasa Inggeris, dan Petua Mudah untuk Belajar Melalui Lagu)

Pertama, seperti yang disebutkan sebelumnya, adalah kerana identiti pelaku tidak diketahui. Contoh penggunaannya dapat dilihat pada ayat-ayat berikut.

Suara aktif: Seseorang mengetuk pintu anda malam tadi.

Suara pasif: Pintu anda diketuk malam tadi.

Kedua, suara pasif digunakan kerana kata kerja pelaku tidak penting atau telah disebutkan sebelumnya. Contohnya dapat dilihat pada ayat berikut.

Suara aktif: Guru mengarahkan pelajar menyelesaikan masalah matematik.

Suara pasif: Pelajar diarahkan untuk menyelesaikan masalah matematik.

Ketiga, ayat pasif digunakan untuk menekankan objek ayat. Contoh penggunaannya dapat diperhatikan dalam ayat berikut.

Suara aktif: Sunmark Press menerbitkan The Enzyme Factor buat pertama kalinya pada tahun 2005.

Suara pasif: Enzyme Factor diterbitkan buat pertama kalinya pada tahun 2005.

Akhirnya, suara pasif juga digunakan sebagai variasi penulisan, terutama jika pelakon aksi itu disebutkan sebelumnya. Contohnya dapat dilihat pada ayat berikut.

Suara aktif: Mariah dan keluarganya akan bercuti. Dia telah menempah sebuah vila di Hawaii untuk mereka.

Suara pasif: Mariah dan keluarganya akan bercuti. Sebuah vila di Hawaii telah ditempah untuk mereka.