Melihat Pelbagai Keperluan Manusia

Keperluan hidup manusia terus meningkat dan menjadi lebih pelbagai dari masa ke masa. Kepelbagaian ini ditentukan, antara lain, oleh watak manusia itu sendiri dan perbezaan persekitaran tempat manusia menjalani kehidupan mereka. Untuk memahami kepelbagaian ini, keperluan manusia dapat dibahagikan kepada beberapa jenis. Mulai dari tingkat kepentingan, sifat, subjek, hingga waktu pemenuhan.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah jenis keperluan berdasarkan tahap kepentingan, sifat, subjek dan masa pemenuhan.

Jenis Keperluan Mengikut Tahap Minat

Berdasarkan tahap kepentingan, keperluan manusia terbahagi kepada tiga jenis, iaitu keperluan primer, sekunder dan pengajian tinggi.

Keperluan utama

Keperluan utama adalah keperluan yang mesti dipenuhi oleh manusia agar dapat hidup dengan baik. Keperluan utama ini termasuk makanan, minuman, perumahan, pakaian, pendidikan dan kesihatan. Keperluan ini mesti dipenuhi. Sekiranya tidak, kemungkinan hidup sebagai manusia akan terganggu.

Keperluan sekunder

Keperluan sekunder timbul setelah kebuthan primer dipenuhi. Setelah keperluan utama dipenuhi, manusia ingin memperbaiki kehidupan mereka. Sebagai contoh, setelah memiliki rumah, ada keinginan untuk melengkapkannya dengan televisyen, peti sejuk, alat muzik dan mesin basuh. Keperluan ini hanya sebagai pelengkap, tidak mendesak untuk dipenuhi.

Keperluan Tersier

Keperluan tinggi adalah keperluan untuk barang dan perkhidmatan berkualiti tinggi (mewah). Contohnya, alat elektronik yang canggih, kelas eksekutif di dalam kapal, dan melancong ke luar negara. Memenuhi keperluan ini lebih bersifat hiburan dan berprestij (prestij). Tidak berkaitan langsung dengan survival manusia.

(Baca juga: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keperluan Keutamaan)

Keperluan utama berlaku sama pada semua orang. Walau bagaimanapun, keperluan sekunder dan pengajian tinggi berbeza untuk setiap kumpulan. Penentu kembali kepada keadaan kewangan, gaya hidup dan persekitaran sosial. Contohnya, apa yang mewah bagi seseorang (berpendapatan sederhana), dianggap normal bagi orang lain.

Jenis Keperluan Menurut Alam

Berdasarkan sifatnya, keperluan manusia terbahagi kepada dua jenis, termasuk keperluan rohani dan jasmani. Apakah perbezaannya?

Keperluan Fizikal

Keperluan fizikal secara langsung berkaitan dengan menjaga tubuh kita sihat dan cergas. Bentuk keperluan termasuk keperluan untuk makanan dan minuman, pakaian, rehat dan senaman yang mencukupi. Sekiranya keperluan fizikal kita tidak dipenuhi, kita akan menjadi lapar, letih, malah sakit.

Keperluan Kerohanian

Keperluan yang berkaitan dengan ketenangan, keselesaan, semangat dan kegembiraan. Keperluan ini menyangkut fikiran dan perasaan. Keperluan tersebut meliputi keperluan untuk beribadah, mendengar ceramah, motivasi, rekreasi, menonton filem, mendengar muzik, membaca buku, dan berteman. Apabila keperluan rohani kita tidak terpenuhi, akal dan hati kita akan terganggu, seperti kemalasan, kegelisahan, dan tekanan.

Jenis Keperluan Mengikut Subjek

Keperluan manusia mengikut subjek dapat dibahagikan kepada keperluan individu dan keperluan kolektif. Inilah penjelasannya.

Keperluan Individu

Keperluan individu datang dari individu sebagai orang. Kerana setiap orang berbeza, keperluan ini juga akan berbeza bagi setiap orang. Perbezaannya dipengaruhi oleh keadaan yang dialami masing-masing. Sebagai contoh, walaupun mereka berdua belajar di sekolah menengah, setiap pelajar mempunyai keperluan unik yang hanya berlaku untuk pelajar yang berkenaan.

Keperluan Kolektif

Keperluan kolektif datang dari banyak orang (masyarakat), baik kumpulan kecil dan kumpulan besar. Keperluan kolektif ini bermula dari keluarga, sekolah, syarikat, komuniti, hingga negeri. Ini bermaksud bahawa barang dan perkhidmatan yang ada bertujuan untuk memenuhi keperluan bersama. Contohnya, perkhidmatan sampah di perumahan, tandas awam di pasar, kaunseling di sekolah, pengangkutan bandar, taman bandar, stesen kereta api, lebuh raya dan pusat kesihatan.

Jenis Keperluan Mengikut Masa Penggunaan

Selain berdasarkan tahap kepentingan, sifat dan subjek, keperluan manusia juga dikelompokkan berdasarkan masa penggunaan. Di sini, jenis keperluan dibahagikan kepada keperluan masa kini dan keperluan masa depan.

Keperluan Sekarang

Keperluan masa kini adalah keperluan yang mesti dipenuhi ketika timbul. Tidak boleh ditangguhkan. Biasanya keperluan ini berkaitan dengan keadaan kecemasan. Contohnya, minuman untuk orang yang dahaga, ubat untuk mereka yang sakit, dan makanan untuk mereka yang lapar.

Keperluan Akan Datang

Keperluan masa depan adalah keperluan yang dapat dipenuhi kemudian, atau dapat ditunda. Keperluan ini bersifat antisipatif (sekiranya berlaku), agar anda sentiasa bersedia menghadapi perkara yang tidak dijangka. Contohnya, menyimpan wang, insurans kesihatan dan dana pencen.