Tahap dalam Kitaran Perakaunan Syarikat Perdagangan

Dalam perbincangan sebelumnya, kami telah mengkaji kitaran perakaunan di syarikat perkhidmatan. Kali ini, adalah giliran kitaran perakaunan di sebuah syarikat perdagangan.

Syarikat perdagangan itu sendiri adalah jenis syarikat yang membuat keuntungan atau keuntungan dari menjual barang kepada pengguna tanpa mengubah bentuk barang yang mereka perolehi dari pembekal. Barang niaga ditakrifkan sebagai barang yang dibeli oleh syarikat dan kemudian dijual semula kepada pembeli.

Secara ringkasnya, kita dapat membezakan syarikat perdagangan dengan syarikat perkhidmatan dengan perbelanjaan perniagaan dan operasi. Syarikat perdagangan membeli dan menjual barang dagangan, sementara syarikat perkhidmatan memberikan perkhidmatan. Perbelanjaan operasi syarikat perdagangan merangkumi perbelanjaan menjual dan perbelanjaan pentadbiran. Sementara itu, perbelanjaan operasi syarikat perkhidmatan merangkumi perbelanjaan operasi dan perbelanjaan di luar perniagaan.

(Baca juga: Apakah Kitaran Perakaunan Firma Perkhidmatan?)

Mirip dengan syarikat perkhidmatan, tahap siklus perakaunan di sebuah syarikat perdagangan juga terdiri dari transaksi, tahap perekaman, tahap ringkasan, dan tahap pelaporan.

Urus Niaga Perdagangan

Ada berbagai jenis transaksi yang terjadi di sebuah perusahaan perdagangan, yaitu pembelian barang, penjualan barang, pulangan pembelian, pulangan penjualan, potongan pembelian, potongan penjualan, pembayaran biaya, dan persediaan barang dagangan.

Pembelian barang adalah transaksi untuk membeli barang dagangan yang akan dijual kembali oleh perusahaan perdagangan dan dilakukan baik secara tunai atau kredit. Sementara itu, penjualan barang adalah transaksi yang menjana pendapatan bagi syarikat.

Pengembalian pembelian adalah pengembalian sebahagian atau semua barang yang dibeli akibat kerosakan atau ketidaksesuaian dengan barang yang dipesan. Sebaliknya, pengembalian penjualan adalah pengembalian sebahagian atau semua barang yang dijual kepada pembeli akibat kerosakan atau ketidaksesuaian dengan barang yang dipesan oleh pembeli.

Diskaun jualan adalah potongan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk barang dagangan yang dijual secara kredit dengan syarat tertentu. Sementara itu, pembayaran perbelanjaan hanya dilakukan jika salah satu dari dua syarat tersebut dipenuhi, iaitu FOB Shipping Point (barang dari penjual ke pembeli ditanggung oleh pembeli) dan FOB Destination Point (barang dari penjual ke pembeli ditanggung oleh penjual).

Akhirnya, inventori barang dagangan adalah barang dagangan yang tersedia tetapi tidak dijual pada akhir tempoh perakaunan.

Peringkat Rakaman

Peringkat rakaman merangkumi rakaman dengan jurnal, buku besar, dan baki percubaan. Jurnal terbahagi kepada dua, iaitu jurnal am dan jurnal khas. Jurnal am mengenal pasti semua transaksi yang berlaku di dalam syarikat. Rakaman jurnal umum dilakukan dengan kaedah fizikal dan kaedah intelektual. Sementara itu, syarikat perdagangan mempunyai beberapa akaun khas yang tidak dimiliki oleh syarikat perkhidmatan dan sangat sering, misalnya, penerimaan tunai, pengeluaran tunai, pembelian dan penjualan. Kerana itu, syarikat perdagangan memerlukan jurnal khas untuk membantu jurnal umum.

Buku besar adalah alat untuk merekod perubahan yang berlaku dalam akaun syarikat perdagangan kerana urus niaga kewangan. Lejar umum syarikat perdagangan terbahagi kepada dua, iaitu lejar utama dan lejar anak syarikat.

Akhirnya, baki percubaan atau baki percubaan adalah senarai baki setiap baki akaun dalam lejar dalam jangka masa tertentu. Imbangan percubaan digunakan untuk menentukan kedudukan aset, liabiliti dan modal setelah ia dipindahkan ke lejar.

Tahap Ringkasan

Tahap seterusnya dalam kitaran perakaunan syarikat perkhidmatan adalah ringkasan. Pada peringkat ini, catatan jurnal penyesuaian direkodkan dan kertas kerja disiapkan untuk menyokong penyusunan laporan kewangan. Tahap meringkaskan melibatkan jurnal penyesuaian, pendekatan COGS, susut nilai, dan kertas kerja.

Menyesuaikan jurnal adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan nota dengan fakta sebenar. Langkah ini diambil supaya akaun sebenar dan nominal dapat menunjukkan nilai yang sesuai. Elemen penyusun HPP merangkumi inventori barang dagangan awal dan akhir, pembelian, biaya pengiriman barang, jumlah pembelian, potongan harga pembelian, pulangan pembelian, pembelian bersih, dan barang siap dijual (barang tersedia untuk dijual).

Susut nilai berlaku apabila aset tetap yang dimiliki oleh syarikat perdagangan, seperti kereta, bangunan dan mesin, mengalami penurunan nilai penggunaannya. Susut nilai dilakukan sehingga pada akhir tempoh perakaunan, nilai sebenarnya dapat ditunjukkan.

Kertas kerja atau lembaran kerja adalah senarai yang dibuat untuk mencatat keseimbangan percubaan, menyesuaikan jurnal, dan lejar untuk menyediakan laporan kewangan.

Peringkat Pelaporan

Laporan kewangan adalah rekod maklumat kewangan syarikat yang digunakan untuk menggambarkan prestasi syarikat dalam jangka masa tertentu. Tahap pelaporan dalam kitaran perakaunan syarikat perdagangan merangkumi kunci kira-kira, penyata pendapatan, laporan perubahan modal dan laporan aliran tunai.

Neraca adalah sebahagian daripada laporan kewangan yang mencatat maklumat mengenai aset, kewajipan pembayaran kepada pihak yang terlibat dalam operasi syarikat dan modal pada waktu tertentu / pemindahan akaun sebenar dari kertas kerja.

Penyata pendapatan adalah penyata kewangan yang memberikan maklumat mengenai kos entiti untuk jangka waktu tertentu atau pemindahan akaun nominal sementara dari kertas kerja.

Laporan mengenai perubahan modal atau ekuiti adalah laporan mengenai modal yang dimiliki oleh syarikat. Laporan ini juga memuatkan bagaimana modal ini dapat berubah, seperti menambah atau mengurangkan modal hingga akhir tempoh perakaunan.

Penyata aliran tunai mengandungi penerimaan dan pengeluaran tunai dalam syarikat dalam jangka masa tertentu.