Kenali komponen peta, apa itu?

Peta adalah maklumat alternatif yang menggambarkan bumi dengan nisbah skala tertentu. Namun, untuk menyajikan pelbagai jenis maklumat dengan tepat dan tepat, peta memerlukan komponen. Apakah komponen peta? Dan apakah jenisnya?

Komponen peta adalah suatu keharusan dalam peta. Sebabnya, dengan komponen peta akan memudahkan membaca, mentafsirkan, dan mengetahui maklumat yang terdapat dalam peta, agar tidak membingungkan pengguna.

Terdapat 11 komponen peta yang perlu kita ketahui, termasuk judul, mata angin, legenda, garis astronomi, sumber peta, tahun pembuatan, skala, sisipan peta, simbol peta, huruf, dan warna peta.

Tajuk

Tajuk peta mengandungi maklumat mengikut kandungan peta. Tajuk boleh diletakkan di mana sahaja selagi senang dibaca dan tidak mengganggu maklumat yang ditunjukkan di peta. Walau bagaimanapun, secara amnya tajuk peta diletakkan di tengah-tengah peta.

Titik kompas

Mata angin atau orientasi adalah petunjuk pada peta yang berfungsi untuk membantu pengguna peta memahami arah ketika membaca peta. Simbol arah angin boleh diletakkan di mana sahaja selagi tidak mengganggu maklumat lain di peta. Pada peta utara selalu menunjuk ke atas pada satah yang akan datang (kertas).

Lagenda

Legend adalah penerangan tentang simbol yang tertera di peta. Pembaca peta perlu memahami legenda dengan baik, supaya maklumat yang diperoleh dari peta dapat tepat. Tidak ada peraturan standard mengenai penempatan lajur legenda kerana pada umumnya legenda diletakkan di sebelah kiri atau kanan di bawah peta di tempat kosong.

(Baca juga: Jenis peta berdasarkan bentuknya)

Legenda juga boleh diletakkan di tempat lain selagi tidak mengganggu maklumat yang ditunjukkan di peta.

Garisan Astronomi

Garis astronomi adalah garis khayalan yang mengelilingi bumi secara menegak (bujur) dan mendatar (garis lintang) yang ditunjukkan dalam darjah (0). Garis astronomi berfungsi untuk menjadikannya lebih mudah untuk menentukan kedudukan mutlak suatu tempat di permukaan bumi.

Sumber Peta

Sumber peta mengandungi maklumat mengenai sumber data yang digunakan dalam peta. Sumber peta berfungsi untuk memastikan bahawa maklumat yang ditunjukkan dalam peta adalah tepat.

Tahun pengeluaran

Tahun peta dibuat menunjukkan tahun peta dibuat. Tahun ini perlu disertakan untuk meyakinkan pengguna bahawa data yang terdapat dalam peta masih dapat digunakan. Ini kerana jenis peta tertentu seperti peta tematik, sifat data dapat berubah dari tahun ke tahun.

Skala

Skala adalah nisbah jarak antara objek di peta dan jarak sebenar di tanah. Skala perlu disertakan supaya pengguna peta dapat membayangkan kawasan atau jarak sebenar di permukaan bumi. Ada 3 bentuk menampilkan skala di peta, yaitu skala numerik, skala garis, dan skala verbal.

Masukkan Peta

Inset peta digunakan untuk menjelaskan kedudukan kawasan yang berada di peta utama. Secara umum, sisipan terletak di sudut dalaman peta dan digambarkan dengan peta kecil. Terdapat 2 jenis sisipan peta, iaitu set lokasi dan sisipan pembesaran.

  • Inset lokasi digunakan untuk memberikan gambaran keseluruhan kawasan di sekitar kawasan yang dipetakan. Secara amnya, sisipan peta ini terletak pada peta skala kecil.
  • Inset pembesaran digunakan untuk menggambarkan bahagian peta utama yang dianggap penting dari lokasi di mana ia kelihatan kecil, sehingga perlu diperbesar. Jenis set ini biasanya terdapat pada peta dengan ciri wilayah kecil.

Simbol Peta

Simbol adalah gambar di peta untuk mewakili ciri semula jadi di permukaan bumi. Di mana terdapat 3 simbol di peta, iaitu simbol titik, simbol garis, dan simbol kawasan.

  • Simbol titik, untuk menunjukkan data tempat atau kedudukan. Sebagai contoh, simbol titik boleh berupa bulatan, segi empat tepat, atau segitiga.
  • Simbol garis, untuk menggambarkan data geografi seperti sempadan, jalan dan sungai. Contohnya, untuk menunjukkan sungai, landasan kereta api.
  • Simbol kawasan, untuk menunjukkan kawasan tertentu. Contohnya, kawasan hutan, tasik, sawah, dan sebagainya.

Huruf

Huruf ditulis untuk menekankan makna simbol pada peta. Huruf merangkumi peraturan untuk menulis huruf besar, huruf kecil, huruf miring, huruf tegak, dan sebagainya.

Warna peta

Setiap ciri semula jadi yang terdapat di peta memiliki warna yang berbeda. Perbezaan warna ini bertujuan untuk menonjolkan perbezaan objek pada peta. Contohnya, warna coklat menunjukkan kawasan dengan cerun yang sangat besar.