Dunia dalam Era Demokrasi Terpandu

Sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang, Dunia telah mengalami pelbagai perubahan dalam sistem politik dan ekonomi. Demokrasi yang kita rasakan hari ini memerlukan proses yang panjang. Salah satu sistem demokrasi yang telah dilaksanakan oleh Dunia adalah demokrasi terpandu yang berlaku dari tahun 1959 hingga 1965.

Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana semua keputusan berpusat pada pemimpin negara yang pada masa itu dipegang oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan buat pertama kalinya oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituen pada 10 November 1956.

Mengapa Demokrasi Berpandu?

Terdapat beberapa perkara di sebalik permulaan sistem demokrasi terpandu. Dari segi keselamatan sosial, pada masa itu Dunia menghadapi banyak gerakan pemisah semasa era demokrasi liberal. Pergerakan ini mengakibatkan ketidakstabilan di negara ini.

Selain itu, perubahan kabinet berlaku berulang kali pada era demokrasi liberal, sehingga program yang telah dirancang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hasilnya, pembangunan ekonomi tidak berjalan lancar. Perhimpunan konstituen juga gagal menggubal perlembagaan baru untuk menggantikan perlembagaan 1950.

Demokrasi terpimpin didahului oleh saranan Presiden Soekarno untuk mengganti UUDS 1950 kembali ke Perlembagaan 1945. Kerana cadangan itu mengundang kebaikan dan keburukan di kalangan anggota konstituen, suara diadakan. Akibatnya, 269 orang bersetuju untuk kembali ke Perlembagaan 1945, sementara 199 orang tidak setuju untuk kembali ke Perlembagaan 1945.

(Baca juga: 5 Fakta Penting Mengenai Keputusan Presiden 5 Julai 1959)

Namun, hasil pengumpulan suara tidak dapat dilaksanakan kerana para anggota yang menyetujui cadangan Presiden Soekarno tidak mencapai 2/3 dari bagian-bagian tersebut, seperti yang dinyatakan dalam artikel 137 UUDS 1950. Oleh itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden pada 5 Julai 1959 yang memuat:

  1. Perlembagaan 1950 tidak terpakai lagi,
  2. berlakunya Perlembagaan 1945,
  3. pembubaran konstituen,
  4. pembentukan MPRS dan DPAS.

Sekiranya demikian, apakah perbezaan antara demokrasi terpandu dan sistem demokrasi lain?

Salah satu ciri demokrasi terpimpin yang paling dominan adalah kuasa presiden yang dominan. Demokrasi jenis ini meletakkan presiden di atas semua kuasa dalam pemerintahan Dunia. Ini menjadi pencetus jurang yang berlaku di Dunia pada masa itu. Akibatnya, presiden yang mempunyai kuasa tertinggi dengan mudah dapat menyingkirkan parti-parti yang dianggapnya tidak konsisten atau bertentangan dalam bidang politik.

Di samping itu, parti politik mempunyai ruang yang terhad dalam era demokrasi terpandu. Anggota yang mengisi jawatan dalam kerajaan tidak lagi diambil dari parti politik. Tugas parti-parti politik pada masa itu hanyalah untuk menyokong presiden dan dasarnya.

Bukan hanya parti politik, media juga terkendali dan tidak dapat menyalurkan aspirasi politik rakyat. Beberapa elemen membatasi kebebasan pers, sehingga negara Dunia diketahui ditutup pada waktu itu.

Peranan tentera dalam era demokrasi terpandu diperkukuhkan. Mereka dilengkapi dengan senjata dan ditugaskan sebagai pelindung, terutama untuk Presiden Soekarno. Ideologi komunis juga tersebar dengan cepat, terutamanya kerana hubungan timbal balik antara PKI dan Presiden Soekarno.