Proses pertukaran bahan genetik dalam bakteria

Bakteria adalah organisma yang tergolong dalam kerajaan Monera. Sebagai makhluk hidup, bakteria juga membiak. Pembiakan bakteria dapat dilakukan dengan dua cara, iaitu melalui pertukaran bahan genetik dan pembiakan aseksual. Pertukaran bahan genetik dilakukan melalui konjugasi, transformasi dan transduksi. Sementara itu, pembiakan aseksual dilakukan dengan pembelahan binari.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan proses pertukaran bahan genetik dalam bakteria.

Pertukaran bahan genetik dalam bakteria juga disebut sebagai penggabungan semula genetik. Pengumpulan semula bahan genetik dalam bakteria terbahagi kepada tiga, iaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi.

Transformasi

Dalam proses transformasi, bakteria mendapatkan DNA dari persekitarannya. Bakteria mempunyai protein di permukaan badan mereka yang dapat mengenali DNA bakteria yang berkaitan. Sekiranya bakteria mengenali DNA di sekitarnya, ia akan menyerap DNA ke dalam badan. Kemudian, DNA akan menyatu dengan DNA host sehingga ia mengubah strukturnya. Akibatnya, sifat bakteria ini juga berubah.

(Baca juga: Klasifikasi Bakteria, dari Bentuk hingga Keperluan untuk Oksigen)

Contoh transformasi dapat diperhatikan pada strain Streptococcus pneumoniae. Tidak berbahaya strain bakteria boleh menyebabkan radang paru-paru jika diternak pada medium yang mengandungi Streptococcus pneumoniae DNA .

Transduksi

Pengumpulan semula genetik pada bakteria juga dapat dilakukan melalui transduksi. Transduksi berlaku apabila bakteria mendapatkan DNA mereka dari virus bakteriofag yang menjangkiti mereka. Virus ini akan menyuntikkan bahan genetik ke dalam bakteria. Akibatnya, DNA virus akan menyatu dengan DNA bakteria inang.

Tidak semua bakteria yang disuntik dengan DNA virus akan mati. Sekiranya virus itu membiak secara lisogenik, bahan genetik virus hanya akan membiak seiring dengan pembahagian bakteria.

Konjugasi

Proses terakhir pertukaran bahan genetik dalam bakteria adalah konjugasi. Konjugasi adalah proses pemindahan DNA dari satu bakteria ke bakteria yang lain. Semasa melakukan konjugasi, bakteria akan membentuk jambatan nipis yang disebut pilus. Bahan genetik kemudian bergerak melalui pilus ke bakteria penerima.

Oleh itu, konjugasi juga sering disebut sebagai kawin bakteria. Walau bagaimanapun, bakteria hanya menghantar DNA ke bakteria lain. Setelah pemindahan selesai, pilus yang terbuat dari protein fleksibel akan hilang.