4 Tempoh Semangat dan Komitmen Nasional

Perjuangan pengasas bangsa dalam menjadikan bangsa Dunia sebagai Negara yang Merdeka, Berintegriti, dan Merdeka telah lama berlalu - sekurang-kurangnya lebih dari 350 tahun dalam masa penjajahan, dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Oleh itu, sangat pantas bahawa warisan perjuangan, semangat dan komitmen kepada negara dipelihara oleh generasi muda sebagai bentuk imbuhan atas apa yang dilakukan oleh nenek moyang.

Semangat dan komitmen nasional telah terbentuk jauh sebelum bermulanya gerakan nasional atau wujudnya organisasi yang berjuang. Salah satunya adalah Sumpah Palapa yang menjadi bukti Roh Patih Kerajaan Majapahit, yaitu Gadjah Mada untuk menyatukan Nusantara.

Selain itu, perjuangan Dunia untuk kemerdekaan diuji ketika ada penjajahan yang berpanjangan. Di mana Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai pengasas Negara berjuang keras untuk kemerdekaan Dunia. Ini menunjukkan bahawa semangat, semangat, dan nilai-nilai perjuangan untuk umat Dunia tidak dilahirkan dengan segera tetapi merupakan proses perkembangan sejarah dari semasa ke semasa.

Sementara itu, bentuk semangat dan komitmen nasional yang ditunjukkan oleh pengasas negara dari semasa ke semasa terbahagi kepada 4 tempoh, iaitu tempoh I atau tempoh sebelum gerakan nasional, tempoh II atau tempoh gerakan nasional, tempoh III atau tempoh proklamasi dan perang kemerdekaan, dan tempoh 4 atau tempoh perjuangan untuk mengisi kemerdekaan.

Tempoh I

Pada zaman saya adalah semangat dan komitmen nasional yang berlaku sebelum gerakan nasional. Pada saat ini, Dunia atau Nusantara masih dalam bentuk kerajaan yang mandiri dan berdaulat, walaupun di setiap kerajaan ada perbedaan agama, mereka dapat hidup dalam damai dan harmoni satu sama lain.

(Baca juga: Perang Dunia dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Politik Global)

Pada waktu itu juga tumbuh jiwa dan semangat juang, yaitu kesadaran akan penghormatan diri, semangat kemerdekaan, pengabdian kepada Tuhan, dan keharmonian dalam kehidupan masyarakat beragama, serta kepemimpinan dan keberanian.

Tempoh II

Period II adalah semangat dan komitmen nasional yang berlaku semasa gerakan nasional. Dalam tempoh II ini, semangat dan tekad untuk berdikari semakin meningkat, di mana rasa hormat diri yang tidak mahu dijajah telah mendorong semangat untuk melawan penjajah dan merampas kedaulatan dan kehormatan negara.

Dengan hasrat untuk keluar dari kolonialisme, timbul jiwa, semangat dan nilai-nilai perjuangan, martabat manusia, semangat dan semangat kepahlawanan, kesedaran anti-kolonialisme, kesedaran akan kesatuan dan kesatuan perjuangan. Di mana, tahap awal perjuangan ini dimulakan dengan kelahiran Budi Utomo dan Kesatuan Sekerja Islam dan juga Ikrar Pemuda pada tahun 1928.

Tempoh III

Dalam tempoh III atau semangat dan komitmen nasional yang berlaku semasa proklamasi dan perang kemerdekaan ini berlaku kerana Dunia masih mengalami pencerobohan oleh Belanda yang tidak menerima kemerdekaan Dunia. Oleh itu, World mengangkat senjata dan memerangi Belanda dengan semangat dan nilai perjuangan, terutama perasaan sebagai negara yang merdeka.

Perjuangan pengasas negara dalam tempoh ini dinamakan sebagai semangat semangat dan nilai berdasarkan Perlembagaan 1945 (UUD 45).

Tempoh IV

Period IV adalah tempoh yang berlaku semasa perjuangan mengisi kemerdekaan. Walaupun sudah merdeka, itu tidak bermaksud bahawa perjuangan akan berhenti di sini. Kemerdekaan yang telah berjaya dimenangi, harus diisi dengan nilai-nilai positif yang sesuai dengan semangat dan semangat anak muda.

Asas asas semangat juang adalah Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Ogos 1945 dan Pembukaan Perlembagaan 1945. Ketiga-tiga perkara ini saling berkaitan antara satu sama lain, di mana nilai-nilai kerohanian adalah pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Nasionalisme, pengorbanan, kesatuan dan integriti, anti-kolonialisme. , kemerdekaan dan keikhlasan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Dunia (NKRI).