Definisi Teks Perbincangan dan Jenis Perbincangan

Adakah anda pernah berbincang dengan rakan? Semasa berbincang, kita sering mempunyai pandangan yang berbeza mengenai topik yang sedang dibincangkan. Sekarang, dalam teks perbincangan, ini adalah salah satu ciri utama.

Teks perbincangan adalah teks yang mengandungi pendapat dua pihak, iaitu kebaikan dan keburukan, yang menjadikan kedua-dua pihak membincangkan isu yang dibincangkan dalam perbincangan. Kelebihan adalah mereka yang bersetuju dengan topik perbincangan, sementara kontra adalah mereka yang tidak bersetuju.

Terdapat beberapa jenis perbincangan yang mungkin pernah anda sertai sebelumnya, seperti seminar, simposium, dan persidangan. Oleh itu, untuk lebih memahaminya, mari perhatikan jenis perbincangan dan penjelasannya.

Sarasehan

Sarasehan adalah bentuk perbincangan dalam bentuk pertemuan yang diadakan untuk mendengar pendapat pakar dalam bidang tertentu. Biasanya, beberapa pakar dijemput ke perjumpaan ini.

Seminar

Seminar ini adalah pertemuan khas dengan objektif teknikal dan akademik untuk mengkaji topik-topik tertentu dan menyelesaikan masalah dengan teliti. Dalam seminar tersebut, terdapat interaksi antara peserta dan sumber dan difasilitasi oleh seorang profesor atau ahli akademik.

(Baca juga: Mari Cari, Apa Itu Teks Biografi?)

Simposium

Simposium adalah acara yang terdiri daripada ucapan pendek yang diberikan oleh peserta.

Kongres

Kongres adalah seperti mesyuarat besar. Peserta yang datang ke perbincangan ini adalah wakil dari pelbagai organisasi dan bertemu untuk membincangkan dan membuat keputusan.

Bengkel

Bengkel adalah acara atau pertemuan banyak pakar dalam bidang tertentu. Tujuan bengkel ini adalah untuk membincangkan masalah yang berkaitan dengan kepakaran mereka serta mencari jalan keluar untuk masalah ini.

Persidangan

Kongres adalah sesi perundingan yang diadakan oleh pimpinan pusat organisasi. Dalam perbincangan ini, wakil dalam organisasi akan bertemu untuk membincangkan masalah dalaman bersama.

Perbincangan panel

Jenis perbincangan terakhir adalah perbincangan panel. Perbincangan jenis ini adalah forum yang membolehkan para peserta mengemukakan pendapat mereka mengenai isu tertentu.