Dua Cara Berkumpul

Pernahkah anda perhatikan bahawa pelbagai barang di pasar raya diletakkan secara berkumpulan? Contohnya, jika anda mencari sabun, anda pasti akan melihat di bahagian yang mengandungi peralatan mandian, di mana biasanya anda akan menemui berus gigi, ubat gigi, syampu, minyak wangi, deodoran dan sebagainya. Semuanya seperti satu set.

Ya, ini menunjukkan bahawa matematik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seharian. Di mana, pengelompokan objek sama dengan pengumpulan. Set itu sendiri adalah sekumpulan objek atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sementara objek dalam kumpulan disebut elemen atau anggota set.

Set dilambangkan dengan huruf besar seperti A, B, C dan sebagainya dan anggota set ditulis dalam kurungan keriting. Terdapat dua cara untuk menyatakan satu set, iaitu dengan cara penerangan dan dengan kaedah tabulasi.

Huraian Cara

Kaedah ini menyatakan satu set dengan keterangan dan dapat dibahagikan kepada dua cara, iaitu dengan kata-kata atau dengan notasi membentuk set.

 • Dengan kata-kata

Satu set dapat dinyatakan dengan menyebutkan ciri-ciri anggotanya. Contohnya: Nyatakan kumpulan berikut menggunakan perkataan!

 1. Set bilangan bulat kurang dari 5
 2. Kumpulan vokal

(Baca juga: Membincangkan Peluang dalam Matematik)

Penyelesaian:

 1. A ialah set bilangan bulat kurang dari 5
 2. B ialah himpunan vokal
 • Dengan notasi pembentukan set

Bentuk umum notasi pembentukan set adalah x di mana x mewakili anggota set, dan P (x) adalah syarat yang mesti dipenuhi oleh x untuk menjadi anggota set. Pemboleh ubah x boleh digantikan dengan pemboleh ubah lain seperti y, z, dan sebagainya.

Contoh: Nyatakan set berikut menggunakan notasi pembentukan borang!

 1. A ialah set bilangan bulat kurang dari 5
 2. B adalah sekumpulan nombor semula jadi antara 1 dan 5

Penyelesaian:

 1. A = x <5, x € integer
 2. B = x

Kaedah Tabulasi

Cara menyatakan satu set dengan tabulasi adalah menamakan setiap ahli yang termasuk dalam set yang dibincangkan. Pertimbangkan contoh berikut untuk lebih memahami cara menyatakan set dengan tab:

 1. A ialah set nombor bulat kurang dari 5
 2. B = 1 <x <5, x € nombor semula jadi

Penyelesaian:

 1. A = {0,1,2,3,4}
 2. B = {2,3,4}