Menganalisis Struktur dan Peraturan Bahasa Teks Editorial

Adakah anda pernah mendengar teks editorial perkataan? Ini adalah tulisan yang disiarkan di media cetak, biasanya di surat khabar. Membaca teks jenis ini membawa banyak faedah bagi pembaca, salah satunya adalah untuk membiasakan diri dengan pemikiran kritis, kerana bukan hanya pengetahuan yang diperoleh tetapi juga pandangan sesuatu.

Teks editorial biasanya ditulis oleh dewan pengarang akhbar yang mengandungi artikel tersebut. Artikel tersebut mengemukakan pendapat dewan editorial mengenai peristiwa / berita / isu sebenar. Berita itu bukan sahaja nyata tetapi fenomenal dan kontroversial.

Teks ini termasuk dalam jenis teks eksposisi, serta ulasan dan teks seperti perbincangan. Oleh itu, struktur teks editorial merangkumi pengantar isu (tesis), hujah, dan penegasan. Di mana, struktur teks yang disebut dalam hal ini bukan hanya masalah ketertiban tetapi juga pola pemikiran.

Pengantar Isu

Pengantar Isu adalah bahagian pengantar teks. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan masalah atau masalah yang akan dibincangkan di bahagian seterusnya. Di bahagian pengenalan isu, peristiwa terbitan sebenar, fenomenal, dan kontroversi disajikan.

Hujah

Mengemukakan Pendapat / argumen, bahagian ini adalah bahagian perbincangan yang mengandungi respons editorial terhadap isu-isu yang telah diperkenalkan sebelumnya.

Peneguhan

Peneguhan, dalam teks editorial dalam bentuk kesimpulan, cadangan atau cadangan.

(Baca juga: Pengenalan Teks Editorial)

Di samping itu, jika anda melihat peraturan bahasa, teks editorial diklasifikasikan menjadi peraturan linguistik yang dicirikan oleh bahasa kewartawanan. Ciri-ciri bahasa kewartawanan dalam teks ini antara lain.

  • Kalimat utama adalah ayat yang mewakili idea utama dalam teks. Untuk lebih mudah mencari ayat utama, fokuskan pada ayat pertama teks.
  • Kekerapan kata keterangan adalah kata yang menunjukkan keamatan sesuatu aktiviti. Seperti: kadang-kadang, sering, dan kerap.
  • Secara bersama, ia terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu menyusun hujah, memperkuat hujah, dan menjelaskan harapan.
  • Menggunakan kata kerja bahan, hubungan, dan mental. Di mana, untuk kata kerja material menunjukkan tindakan atau peristiwa fizikal. Manakala untuk kata kerja relasional dengan menjelaskan definisi, dan akhirnya kata kerja mental dengan menjelaskan persepsi, kasih sayang, dan kognisi.