Ketahui 3 Konsep Asid Asas

Larutan elektrolit adalah larutan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Kekonduksian elektrik boleh berlaku kerana adanya ion positif dan ion negatif bergerak. Semakin banyak ion yang dihasilkan, semakin kuat kekonduksian elektrik larutan tersebut. Penyelesaian elektrolit ini berkaitan dengan konsep asid-basa.

Konsep asid-asas yang akan kita bincangkan kali ini akan menjelaskan apa itu larutan asid dan asas. Terdapat tiga konsep yang umum diketahui, iaitu konsep Arrhenius, konsep Bronsted-Lowry, dan konsep Lewis.

Konsep Arrhenius

Menurut konsep Arrhenius, asid adalah bahan yang berpisah untuk menghasilkan ion H + dalam larutan, misalnya, asid hidroklorik (HCl) dan asid asetik (CH 3 COOH). Lihat persamaan di bawah.

CH 3 COOH (aq) H + (aq) + CH 3 COO - (aq)

HCl (aq) -> H + (aq) + Cl - (aq)

HCl dan CH 3 COOH adalah asid Arrhenius kerana dapat menghasilkan ion H + dalam larutan.

Sementara itu, basa adalah bahan yang berpisah untuk menghasilkan ion OH dalam larutan, seperti natrium hidroksida (NaOH) dan amonium hidroksida (NH 4 OH).

NaOH (aq) -> Na + (aq) + OH- (aq)

NH 4 OH NH4 + (aq) + OH-- (aq)

NaOH dan NH 4 OH dimasukkan ke dalam pangkalan Arrhenius kerana mereka dapat menghasilkan ion OH dalam larutan.

Buruj Bronsted-Lowry

Konsep asid-asas Bronsted-Lowry berkaitan dengan ion H + atau proton. Bahan yang mempunyai kecenderungan untuk menderma ion H + (proton) kepada bahan lain adalah asid. Mereka juga dikenali sebagai penderma proton, contohnya adalah HCl dan CH 3 COOH.

                -H3O +

HCl + H2O Cl–

              -H3O +

CH 3 COOH + H 2 O CH 3 COO--

             -H3O +

HSO4- + H 2 O SO 4 2-

HCl, CH 3 COOH, HSO 4 - adalah asid kerana ia adalah penderma proton.

(Baca juga: Memahami proses titrasi asid-basa, apa itu?)

Sementara itu, basa adalah bahan yang mempunyai kecenderungan untuk menerima ion H + (proton) dari bahan lain. Mereka dipanggil akseptor proton, contohnya NH 3 dan CO 3 2-.

-H3O +

NH 3 + HCl NH 4 + + Cl-

-H3O +

CO 3 2- + H 2 O HCO 3 - + Cl–

Kedua-dua ini dikelaskan sebagai asas kerana mereka menerima proton.

Konsep Lewis

Bahan yang mempunyai kecenderungan untuk menerima pasangan elektron dari asas untuk membentuk ikatan kovalen koordinat dikenali sebagai asid Lewis. Konsep asid-asas yang dikemukakan oleh Lewis menyatakan bahawa asid mempunyai oktet yang tidak lengkap atau berkembang. Asid juga bertindak sebagai akseptor pasangan elektron, contohnya adalah SO 3 , BF 3 , dan ZnCl 2 .

Sementara itu, zat yang dapat menyediakan pasangan elektron untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi disebut basa Lewis. Pangkalan mempunyai pasangan tunggal dan bertindak sebagai penderma pasangan elektron. Contoh pangkalan Lewis adalah NH 3 , Cl–, dan ROH.