Menyusun Teks Rundingan

Rundingan boleh didefinisikan sebagai bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk memudahkan keinginan yang berbeza. Ini dapat berupa kegiatan, seperti yang kita hadapi dalam kehidupan seharian kita ketika membuat tawaran dan sebagainya, itu juga dalam bentuk tulisan, yang kemudian kita kenal sebagai teks perundingan.

Jadi, jika dalam perbincangan sebelumnya kita telah berusaha memahami isi teks perundingan. Kali ini kita akan berusaha menerapkannya dengan menyusun teks.

Pertama sekali, rundingan dimulakan dengan perunding 1 mengemukakan cadangan kepada perunding 2. Perunding 2 kemudian mengemukakan hasrat yang berbeza dengan perunding 1. Kedua-dua pihak kemudian membuat tawaran sehingga perundingan menemui jalan persamaan, sama ada untuk menyetujui atau sebaliknya.

Penyediaan Teks Rundingan

Sebelum berunding, ada beberapa persiapan yang perlu dibuat agar aktiviti ini berjalan dengan baik. Yang pertama adalah menentukan topik. Di sini, kami menentukan apa yang akan dibincangkan atau tawaran untuk dibuat kepada orang lain.

Kedua, tentukan siapa yang perlu dihubungi. Pihak-pihak ini mempunyai hubungan dengan tujuan rundingan kami, jadi kami tidak dapat memilih siapa pun. Biasanya, pembicara adalah orang yang dapat memenuhi keperluan kita.

(Baca juga: Memahami Isi Teks Rundingan)

Ketiga, pilih strategi yang berkesan. Oleh kerana kita berusaha meminta sesuatu dari orang lain, kita harus memikirkan cara untuk membuat mereka melakukannya.

Akhirnya, selesaikan alasan rasional yang dapat meyakinkan orang lain. Sebab-sebab ini boleh berkaitan dengan diri kita sendiri atau berkaitan dengan orang lain.

Menyunting Teks Rundingan

Setelah selesai menulis teks, jangan lupa untuk menyemak dan mengeditnya. Penyuntingan dibuat untuk menjadikan teks lebih kemas dan lebih mudah difahami. Penyuntingan di sini boleh dibuat dari kandungan teks, struktur, dan bahasa.

Di bahagian badan , kita dapat melihat apakah objektif perundingan dijelaskan dengan baik dalam teks. Periksa lagi jika hujah yang kita masukkan cukup meyakinkan dan logik. Sekiranya tidak, tambahkan beberapa alasan lagi untuk diterima oleh orang lain.

Kami membincangkan struktur teks ini dalam artikel sebelumnya. Teks rundingan mempunyai bahagian seperti orientasi, penyerahan, tawaran, dan perjanjian. Perhatikan jika tulisan kita sudah mempunyai bahagian-bahagian ini.

Yang terakhir adalah peraturan linguistik. Selain menggunakan ayat yang sering digunakan dalam teks (seperti ayat logik dan ayat sebab akibat), periksa semula kesalahan ejaan atau ejaan.