Latihan Fizik Kelas 10 Yang Boleh Anda Gunakan Untuk Memahami Pelbagai Bahan

Tentunya anda semua berpendapat bahawa pelajaran fizik adalah momok yang menakutkan kerana terdapat banyak perkara yang harus kita ingat. Bermula dari pemahaman, konsep, hingga pelbagai formula yang agak sukar difahami. Terutama ketika kita baru berada di kelas 10, agak sukar untuk memahami pengetahuan ini. Oleh itu, satu penyelesaian agar anda dapat memahami pelbagai formula dan konsep adalah melakukan latihan fizik kelas 10. Dengan latihan ini, anda dapat dengan segera mengaplikasikan pelbagai pengetahuan yang telah anda peroleh semasa mempelajari teori.

Fizik berasal dari perkataan "fizik" yang bermaksud alam. Fizik adalah sains di mana ia mengkaji tentang sifat dan fenomena semula jadi atau fenomena semula jadi dan semua interaksi yang berlaku di dalamnya. Fizik menggunakan proses bermula dari pemerhatian, pengukuran, analisis dan membuat kesimpulan untuk dapat menyelesaikan sesuatu fenomena. Prosesnya memang panjang, tetapi hasilnya dapat dipastikan tepat kerana fizik adalah sains tepat yang kebenarannya terbukti.

Oleh itu, kali ini kami akan melakukan latihan fizik kelas 10 yang dapat membantu anda memahami pelbagai bahan.

Latihan fizik kelas 10 dan perbincangannya

Berikut adalah soalan latihan kelas 10 dari pelbagai bahan yang telah anda pelajari, bersama dengan perbincangan yang dapat meningkatkan pemahaman anda menjadi lebih baik.

Topik: Vektor

1. Kumpulan kuantiti di bawah yang merangkumi kuantiti vektor adalah. . . .

a. kelajuan, kekuatan semasa, daya

b. tenaga, kerja, banyak mol bahan

c. halaju, momentum, arus elektrik

d. voltan, intensiti cahaya, daya

e. daya, pecutan, masa

Perbincangan:

Kuantiti vektor adalah kuantiti yang mempunyai nilai dan arah, dari jawapan di atas, yang paling sesuai ialah C. jadi jawapannya adalah C.

2. Dalam pertandingan tarik tali, kumpulan A menarik ke arah timur dengan kekuatan 700 N. Kumpulan B menarik ke barat dengan kekuatan 665 N. Kumpulan yang memenangi perlumbaan adalah kumpulan. . . .

a. A dengan daya terhasil 25 N

b. A dengan daya terhasil 35 N

c. B dengan daya yang terhasil 25 N

d. B dengan daya terhasil 35 N

e. B dengan daya terhasil 45 N

Perbincangan:

Sekiranya terdapat dua vektor dalam arah yang bertentangan, ia akan dikurangkan

R = A - B

R = 700 - 665

R = 35 N, menang A. 

Jadi jawapannya adalah B.

3. Dua daya 10 N dan 15 N masing-masing membentuk sudut 60 °. Besarnya kekuatan kedua-dua daya tersebut adalah. . . .

a. 5 √3 N d. 5 √2 N

b. 5 √17 N e. 20.6 N

c. 5 √19 N

Perbincangan:

Formula yang terhasil untuk penambahan dua vektor yang mengapit sudut atau juga dikenali sebagai formula kosinus abc 

R² = A² + B² + 2.ABcos α

R² = 10² + 15² + 2.10.15.cos 60 °

R² = 100 + 225 + 300. 1/2

R² = 100 + 225 + 150

R² = 475

R = √475 = 5√19 N

Jadi jawapannya adalah C.

Topik: Gerakan Lurus Berkala

1. Kereta A dan B berjarak 100 m. Kedua-dua kereta bergerak berdekatan satu sama lain pada halaju tetap masing-masing 4 m / s dan 6 m / s. Tentukan masa dan tempat kedua-dua kereta itu bertemu, jika kereta A meninggalkan 5 saat ke depan!

Perbincangan:

SA + SB = 100

vA.tA + vB.tB = 100

Kerana kereta A berlepas 5 saat di hadapan kereta B,

kita anggap tb = t kemudian ta = t + 5

4 (t + 5) + 6t = 100

4t + 20 + 6t = 100

10t = 80

t = 8 saat

ta = 8 + 5 = 13 saat

tb = 8 saat

Kedua-dua kereta akan bertemu setelah kereta A bergerak selama 13 saat atau setelah kereta B bergerak selama 8 saat.

SA = vA tA = 4. 13 = 52 m

SB = vB tB = 6. 8 = 48 m

Kedua-dua kereta akan bertemu pada jarak 52 m dari tempat kereta A bergerak atau pada jarak 48 m dari tempat kereta B bergerak.

Topik: Gerakan Berubah Lurus

1. Sebiji bola bergolek ke bawah dari satah condong dengan pecutan berterusan 3.4 m / s2. Sekiranya bola bergerak dengan kecepatan awal 3 m / s, tentukan halaju bola setelah bergerak selama 5 saat!

Perbincangan:

v = vo + di

   = 3 + (3,4. 5)

   = 20 m / s

  1. Sebuah motosikal bergerak dari keadaan rehat dengan pecutan berterusan 4 m / s2. Tentukan kelajuan dan jarak tempuh trak selepas 4 saat!

Perbincangan:

Kelajuan akhir motosikal:

v = vo + di

   = 0 + (4. 4)

   = 16 m / s

Perbatuan motosikal:

s = vo t + ½ a t2

  = 0. 4 + ½. 4. 42

  = 32 m

Bagaimana dengan mempraktikkan soalan fizik kelas 10? Bolehkah anda melakukannya dan memahaminya? Sekiranya demikian, maka itu adalah perkara yang baik. Tetapi di mana anda boleh melatih diri anda untuk membuat lebih banyak contoh soalan? Anda boleh mencuba MASALAH, penyelesaian soalan latihan dalam talian yang berwajaran, lengkap, dan mengikut kurikulum terkini untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi peperiksaan. Di sini anda dapat mempelajari pelbagai jenis formula lengkap dengan masalah contoh, 

Ayuh, tunggu apa lagi! Ayuh, muat turun MASALAH sekarang.