Plot, Tindakan, dan Konflik dalam Teks Dramatik

Adakah anda pernah menonton atau bermain drama? Tidak seperti bercerita, drama pada dasarnya memerlukan pelakon untuk setiap watak. Ringkasnya, drama adalah kisah atau kisah yang menggambarkan kehidupan melalui tingkah laku lakonan atau dialog berperingkat. Agar jalan cerita dalam drama dapat berjalan dengan rapi dan berturutan, teks drama telah disediakan terlebih dahulu.

Teks drama pastinya berbeza dengan cerpen atau teks lain kerana kegunaannya yang berbeza. Jadi sebelum kita mula menulis ini, mari kita kenal pasti plot, bab, dan konflik di dalamnya.

Struktur Teks Dramatik

Secara umum, teks drama dapat dibahagikan kepada prolog, epilog, dan dialog.

Prolog adalah kata pembuka, pendahuluan, dan keterangan latar belakang cerita yang disampaikan oleh dalang atau pencerita. Fungsinya sebagai pengenalan kepada penonton mengenai isi kandungan drama tersebut. Selain dari prolog, pencerita juga menyampaikan epilog, dalam bentuk kesimpulan atau mesej dari drama yang telah dipentaskan.

Dalam teks drama juga terdapat dialog yang dilakonkan oleh setiap watak. Dialog dalam drama merangkumi orientasi, komplikasi, dan penyelesaian.

Orientasi adalah bahagian pengantar yang menentukan pengaturan masa dan tempat. Orientasi juga digunakan untuk memperkenalkan watak dan situasi sesuatu pemandangan. Di bahagian ini, konflik diperkenalkan sebelum memasuki bahagian komplikasi.

Komplikasi adalah bahagian selanjutnya yang mengembangkan konflik yang telah disentuh dalam orientasi. Di sini, watak utama mula menghadapi rintangan dan harus berjuang untuk mencapai cita-citanya.

Sebelum memasuki bahagian resolusi, ada klimaks yang menentukan nasib watak. Tindakan yang dilakukan oleh watak-watak pada klimaks ini akan memberi kesan pada penyelesaiannya, iaitu penyelesaian masalah yang dihadapi di bahagian komplikasi.

Elemen Teks Dramatik

Teks drama terdiri dari pelbagai elemen, seperti pengaturan, pencirian, dialog, tema, dan pesan atau pesan.

Latar belakang adalah penjelasan dalam manuskrip. Latar belakang dibahagikan kepada pengaturan tempat, pengaturan waktu, dan pengaturan pemandangan. Pengaturan diperlukan untuk menyokong persembahan drama agar penonton dan pemain dapat memahami konteks setiap adegan dan mengalaminya.

Perwatakan menggambarkan watak dalam drama dan peranannya. Watak dalam teks drama dibahagikan kepada watak gagal, watak ideal, watak statik dan watak yang dikembangkan dengan baik. Watak yang gagal adalah watak yang kelihatan menonjolkan ciri watak lain. Watak yang ideal bertindak sebagai pahlawan dan bertindak dengan baik. Watak statik adalah watak yang tidak berkembang sama sekali dari awal hingga akhir drama. Akhirnya, watak yang dikembangkan dengan baik adalah watak yang mengalami perkembangan watak sepanjang menjalani drama.

Elemen seterusnya ialah dialog. Dialog adalah perbualan antara dua orang atau lebih dalam sebuah drama. Dialog mesti diikuti dengan gerak isyarat atau pergerakan watak. Pengucapannya juga mesti lebih jelas sehingga penonton dapat mendengarnya.

Teks drama juga memerlukan tema yang akan memberikan idea utama cerita. Tema mesti kuat dan tercermin dalam teks dan persembahan.

Yang terakhir adalah mesej atau mesej. Mesej adalah perkara penting untuk disampaikan melalui drama sehingga dapat dijadikan pengajaran bagi penonton.