Terangkan Teks Ulasan

Anda pasti biasa dengan filem Laskar Pelangi yang menjadi box office pada tahun 2008 dan masih menjadi hit hingga kini. Siapa yang tidak tahu bahawa filem ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, dan setelah penayangan filem ini, ada banyak ulasan yang membandingkan plot filem ini dengan novel tersebut.

Ulasan yang mengulas plot filem dan novel dengan menceritakan semua kelebihan dan kekurangan dipanggil dengan menjelaskan semula teks ulasan. Dalam perbincangan mengenai bahan sebelumnya, makna teks ini telah dijelaskan, iaitu teks yang berisi penilaian, atau ulasan karya, sama ada filem, drama, novel atau karya seni lain.

Sementara itu, menjelaskan semula teks ulasan tersebut adalah mengungkapkan semula ulasan karya sastera seperti novel, cerpen, filem, puisi dan sebagainya, sama ada dilakukan secara lisan atau tulisan. Ini bertujuan untuk menyampaikan kembali isi teks menggunakan bahasa atau perkataan mereka sendiri.

(Baca juga: Mengetahui Teks Ulasan)

Aktiviti ini berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan pemahaman, menghasilkan sikap menghargai, dan memperkuat sikap kritis. Dalam mengkaji sesuatu karya memerlukan sikap analitis dan kritis, sehingga dapat menghasilkan teks ulasan yang berkualiti.

Di samping itu, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada dalam menerangkan semula teks ulasan dalam bentuk lisan dan tulisan. Sementara itu, kelebihannya termasuk membantu pembaca lain memahami isi bacaan, menarik minat masyarakat terhadap apa yang sedang dikaji, adanya penilaian atau kelebihan dari apa yang sedang dikaji, memberi gambaran umum kepada pembaca tentang sesuatu karya dan mempengaruhinya dalam pekerjaan, serta untuk profesional, mengulas dapat menjana ganjaran dalam bentuk wang.

Di samping itu, terdapat juga kekurangan yang diketengahkan dalam menjelaskan semula teks, termasuk ulasan yang dibuat agar lebih bersifat subjektif, jika apa yang dikaji adalah kelemahan, biasanya apa yang dikaji akan mendapat pandangan negatif dari pembaca; kekurangan imaginasi dan pemilihan pengulas boleh memberi kesan buruk terhadap pemahaman pembaca; dan kadang-kadang terdapat perbezaan pendapat antara pengulas.