Dari drama teater hingga Tablo, mari kita ketahui istilah drama ini!

Adakah anda yang suka menonton drama di masa lapang? Sama ada drama asli buatan Dunia, drama Korea atau drama lain. Sekiranya demikian, adakah anda tahu seperti apa drama itu? Nah, drama pada dasarnya adalah tiruan kehidupan manusia yang ditampilkan di atas pentas berdasarkan skrip, gerak isyarat, dan unsur-unsur yang menyokong panggung. Drama juga dapat ditafsirkan sebagai genre (jenis) karya sastera yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerakan.

Dalam drama, kita tahu banyak perkara, ada ciri-ciri drama, unsur drama, ada juga istilah drama.

Oleh itu, dalam perbincangan ini, kita akan berkenalan dengan istilah drama. Istilah drama itu sendiri mungkin tidak asing lagi bagi sebilangan kita. Ini biasanya hanya terdapat dalam drama.

Sekurang-kurangnya ada lima istilah drama yang perlu diketahui, sekiranya kita ingin berkenalan lebih jauh dengan karya sastera yang bergerak ini. Ini termasuk permainan, permainan, tonil, balet, dan tablo.

Teater

Ini adalah istilah yang lahir dari Mangkunegara VII, tepat dari bahasa Jawa. Drama itu sendiri berasal dari kata "sandhi" yang bermaksud rahsia, dan "warah" yang bermaksud pengajaran.

Secara umum, istilah "bermain" dalam bahasa Dunia bermaksud sama dengan drama. Namun, secara khusus istilah teater merujuk kepada seni pertunjukan teater drama tradisional rakyat Dunia, terutama di daerah Jawa Barat.

Main

Selalunya menjadi nama lain untuk bermain, bermain pada dasarnya mempunyai beberapa makna, iaitu cerita yang dilakonkan dalam drama, boneka, atau filem; karangan dalam drama; dan Tindakan, peristiwa, peristiwa.

(Baca juga: Mengenal Jalan, Kisah, dan Konflik dalam Drama)

Di wayang, permainan boleh ditafsirkan sebagai cerita yang akan dipersembahkan dalam persembahan. Drama ini boleh merujuk kepada tajuk cerita yang dipentaskan, misalnya Gatotkaca Born, Pandu Swargo, Kresna Duta, dan sebagainya. Sementara itu, lakonan dalam pemahaman semasa dapat ditafsirkan sebagai watak (peranan utama), misalnya dalam tajuk filem yang dimainkan di televisyen.

Tonil

Istilah drama seterusnya ialah Tonil. Istilah ini berasal dari nada Belanda, yang bermaksud 'pertunjukan'. Istilah tonil itu sendiri cukup popular semasa penjajahan Belanda di Dunia.

Balet

Ia bermaksud drama dan tarian. Ballet biasanya dipersembahkan oleh beberapa penari yang bercerita tanpa perbualan.

Tableau

Istilah drama terakhir adalah Tablo. Ini adalah drama di mana watak dan kedudukan pemain dibantu oleh dalang atau pencerita, sementara watak-wataknya tidak berdialog.

Ciri-ciri Utama Drama

Drama mempunyai ciri-ciri utama yang membezakannya dengan karya sastera lain, termasuk dalam bentuk cerita, dalam bentuk dialog dan untuk persembahan.