Perbandingan, Membandingkan Dua Objek dalam Bahasa Inggeris

Di kelas anda mesti membandingkan skor ujian dengan rakan sebaya, dan apabila skor mereka lebih tinggi, kita akan merasa kecewa atau menjadi rujukan ke arah yang lebih baik? Kini dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai Comparative Degree. Lalu apa yang dimaksudkan dengan Ijazah Perbandingan ini? Dan bagaimana anda menggunakannya dalam ayat Bahasa Inggeris?

Perbandingan bermaksud membandingkan perbezaan antara dua objek. Membuat contoh ayat perbandingan memerlukan kata sifat atau kata keterangan. Dalam membandingkannya, terdapat 4 jenis perbandingan yang boleh digunakan dalam membuat ayat bahasa Inggeris, iaitu perbandingan berdasarkan satu suku kata, perbandingan berdasarkan dua suku kata, perbandingan berdasarkan tiga suku kata, dan pengecualian.

Perbandingan / perbandingan dengan satu suku kata

Untuk menggunakan darjah koparatif dengan satu suku kata, formula yang boleh digunakan adalah subjek 1 + menjadi + kata sifat (er) + daripada + subjek 2. Seperti yang kita ketahui terdapat banyak kata sifat yang dapat digunakan dalam darjah perbandingan ini. Di mana, seseorang menggunakan perbandingan satu suku kata, seseorang dapat dengan mudah menambahkan "er" pada kata sifat yang digunakan. Seperti yang diketahui umum, banyak kata sifat dapat digunakan dalam tahap perbandingan. Contohnya, lebih cepat, tinggi, lebih tua, lebih muda, lebih sukar, dan sebagainya.

(Baca juga: Struktur Teks dalam Bahasa Inggeris)

Sebagai tambahan, perbandingan satu suku kata ini jika anda menemui kata sifat yang berakhir dengan "e" maka kita dapat dengan segera menambahkan "r" setelah kata sifat. Contohnya, peluk, lebih dekat, lebih bijak, orang asing, dan lebih besar. Akhirnya, jika kata sifat berakhir pada satu konsonan, misalnya, Lebih Besar, Lebih Sedih, lebih nipis, lebih gemuk, dan lebih merah.

Contoh ayat satu suku kata merangkumi:

  • Vika lebih pintar daripada winda (vika lebih pintar daripada winda)
  • Adam lebih pendek daripada Angga (adam lebih pendek daripada Angga)
  • Zoya lebih tinggi daripada Maya (Zoya lebih tinggi daripada Maya)

Perbandingan / perbandingan dengan dua suku kata

Sebagai perbandingan dengan dua suku kata tidak terlalu berbeza dengan satu suku kata. Di sini untuk kata sifat yang berakhir dengan "y" maka "y" mesti dikeluarkan dan diganti dengan "ier". Contohnya, kata sifat malas diubah menjadi lazier atau lazier, senang menjadi lebih mudah atau lebih mudah.

Namun, jika kata sifat tidak mempunyai akhiran "y", kata sifat itu dapat ditambahkan secara langsung dengan kata "lebih / lebih" sebelum memasukkan kata sifat. Contohnya, untuk kata sifat terkenal (terkenal) menjadi lebih terkenal (lebih terkenal). Rumus adalah subjek + menjadi + lebih bersifat + daripada + subjek 2.

Contoh ayat dua suku kata merangkumi:

Fandy lebih kacak daripada Randy (Fandy lebih kacak daripada Randy)

Melly lebih rajin daripada Risa (Melly lebih rajin daripada Risa)

Saya lebih berminat menyanyi daripada menari (saya lebih berminat menyanyi daripada menari)

Perbandingan / perbandingan dengan tiga suku kata

Sebagai perbandingan, menggunakan tiga suku kata lebih mudah kerana tidak perlu mengubah kata sifat, tetapi hanya akan menambah kata "lebih / lebih" sebelum kata sifat. Contohnya, untuk perkataan mahal (mahal) akan menjadi lebih mahal (lebih mahal).

Pengecualian (pengecualian)

Bahagian terakhir adalah pengecualian atau disebut sebagai kata-kata yang tidak teratur. Untuk bahagian ini, tidak ada peraturan yang mengaturnya tetapi penggunaannya ditentukan. Contohnya, perkataan baik (baik) akan menjadi lebih baik (lebih baik), buruk (buruk) akan menjadi lebih buruk (lebih buruk) dan jauh (jauh) akan menjadi lebih jauh (lebih jauh).

Contoh ayat:

Hari ini adalah hari terburuk yang saya alami dalam masa yang lama (hari ini adalah hari terburuk yang saya alami dalam masa yang lama)

Anda bermain tenis lebih baik daripada saya

Ini adalah sweater paling murah di kedai (ini adalah sweater termurah di kedai)