Fungsi dan Kuasa Perbadanan Insurans Deposit (LPS)

Bercakap mengenai aktiviti ekonomi, penawaran dan permintaan bukan satu-satunya perkara yang penting untuk diketahui. Lebih dari itu, aktiviti ekonomi juga melibatkan usaha para pelaku dalam menguruskan aliran wang, yang umumnya melibatkan institusi tertentu. Salah satunya adalah agensi insurans deposit atau LPS. Apakah ini?

LPS atau Institusi Jaminan Kewangan adalah institusi bebas yang berfungsi untuk menjamin simpanan bagi pelanggan perbankan di Dunia. LPS dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI No.24 yang diberlakukan pada 22 September 2004. Setiap bank yang menjalankan aktiviti perniagaan di Dunia diharuskan untuk mengambil bahagian dalam insurans LPS.

LPS berperanan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sekaligus mengurangkan risiko membebankan belanjawan negara. Kepercayaan orang ramai terhadap perbankan akan menjadikan ekonomi negara kukuh dan stabil. Nilai deposit maksimum yang dijamin oleh LPS adalah IDR 2 bilion, maksimum per pelanggan per bank. Sekiranya pelanggan mempunyai akaun simpanan di satu bank, simpanan dijamin akan dikira dari jumlah semua akaun.

Fungsi LPS

Fungsi Perbadanan Insurans Deposit (LPS) adalah untuk menjamin deposit dari pelanggan perbankan dan secara aktif berpartisipasi dalam menjaga kestabilan sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya untuk secara aktif berpartisipasi dalam menjaga kestabilan sistem perbankan.

(Baca juga: Sejarah Perbankan dan Jenisnya)

Pihak berkuasa LPS

Kewibawaan Perbadanan Insurans Deposit (LPS) merangkumi beberapa perkara seperti menetapkan dan mengumpulkan premium insurans, menentukan sumbangan ketika bank pertama kali menjadi peserta, dan menguruskan kekayaan.

Di Dunia, kewenangan LPS merangkumi banyak perkara, termasuk:

  • Menentukan dan mengumpulkan premium insurans;
  • Menentukan dan mengumpulkan sumbangan semasa bank pertama kali menjadi peserta;
  • Menguruskan aset dan tanggungjawab LPS;
  • Dapatkan data deposit pelanggan, data kesihatan bank, penyata kewangan bank, dan laporan pemeriksaan bank selagi tidak melanggar kerahsiaan bank;
  • Melakukan pendamaian, pengesahan dan / atau pengesahan data perbankan;
  • Menetapkan syarat, prosedur, dan syarat pembayaran tuntutan;
  • Melantik, memberi kuasa, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak demi kepentingan dan / atau atas nama LPS, untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.
  • Melakukan pendidikan kepada bank dan orang ramai mengenai insurans deposit.