Ketahui Elemen Teks Eksposisi

Adakah anda pernah membaca teks eksposisi? Elemen teks ini mengandungi maklumat, fakta dan idea. Biasanya, berita yang anda dapati di surat khabar, majalah, atau internet termasuk dalam jenis teks ini.

Teks eksposisi itu sendiri mengandungi idea dan fakta yang pendek, ringkas, dan jelas. Teks ini juga mengandungi pernyataan yang bukan fiksyen. Di surat khabar atau majalah, teks seperti ini terdapat di halaman editorial yang memberikan pandangan dan hujah mengenai peristiwa tertentu.

Sekarang, membincangkan unsur-unsur teks eksposisi, sebenarnya ada idea dan fakta serta corak pengembangan teks.

Idea dan Fakta dalam Teks Eksposisi

Dua elemen utama dalam teks eksposisi adalah idea dan fakta. Idea juga disebut idea atau pendapat. Isinya adalah pernyataan yang dapat berupa komen, penilaian, cadangan, dorongan, dan pujukan kepada pembaca mengenai subjek tertentu.

(Baca juga: Belajar Menulis Teks Eksposisi, Apa Tahapnya?)

Sementara itu, fakta adalah peristiwa atau peristiwa sebenar yang sebenarnya ada atau berlaku. Dalam teks eksposisi, fakta digunakan untuk menegaskan dan mengukuhkan idea untuk menjadikannya lebih meyakinkan. Fakta dapat berupa bukti, data, dan peristiwa nyata.

Corak Perkembangan dalam Teks Eksposisi

Pola perkembangan dalam teks eksposisi adalah dalam bentuk sebab-akibat, yang bermaksud bahawa setiap ayat dan perenggan menyokong dan saling berkaitan antara satu sama lain. Terdapat 4 corak pengembangan teks eksposisi, iaitu umum-khusus, khas-umum, ilustrasi, dan perbandingan.

Corak pengembangan khusus umum juga dikenali sebagai perenggan deduktif. Dalam corak ini, idea utama diletakkan di awal teks, kemudian diikuti dengan ayat sokongan.

Corak seterusnya adalah perenggan khusus umum atau induktif. Idea utama teks eksposisi diletakkan di akhir teks dan didahului oleh ayat penjelasan yang khusus atau khusus.

Dalam corak ilustrasi, teks eksposisi mengandungi idea umum yang disertakan dengan contoh atau ilustrasi dari pengalaman seseorang. Ilustrasi atau peristiwa nyata ini digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang idea yang dikemukakan dalam teks.

Corak pengembangan terakhir adalah corak perbandingan. Dalam corak ini, teks eksposisi memberikan perbandingan idea dengan idea lain untuk mengukuhkan idea.