Tulis Cadangan yang Baik dan Betul

Siapa yang pernah mendengar istilah cadangan? Bagi anda yang aktif dalam Majlis Pelajar, ini mungkin agak biasa atau sudah tentu, kerana anda telah atau sering mengaturnya. Pada dasarnya, proposal adalah cadangan untuk rancangan yang masih merupakan rancangan. Tujuan menyerahkan rancangan ini berbeza-beza, dari mendapatkan bantuan kewangan, meminta izin, dan lain-lain. Oleh itu, mesti dibuat secara sistematik dan matang untuk memastikannya.

Berdasarkan jenisnya, cadangan rancangan ini dapat dikategorikan ke dalam proposal perniagaan, projek, penyelidikan dan aktiviti. Apa perbezaannya?

Seperti namanya, proposal perniagaan digunakan untuk tujuan pengembangan perniagaan, seperti mengusulkan kerjasama. Cadangan projek digunakan untuk tujuan perolehan projek, misalnya, projek pembinaan bangunan. Cadangan penyelidikan dikemukakan sebelum seseorang menjalankan penyelidikan. Manakala cadangan aktiviti digunakan untuk kepentingan mengatur acara atau aktiviti.

(Baca juga: Menulis pengenalan dengan betul dan betul, bagaimana?)

Hmm ... cukup banyak. Tetapi sebenarnya dari segi pembuatannya hampir sama. Bermula dari menentukan topik, membuat struktur dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah beberapa petua untuk menulis rancangan cadangan yang baik dan betul.

Menentukan Topik

Sama seperti menulis kertas atau kertas ilmiah, kita mesti menentukan topik cadangan yang akan dibuat. Tujuan ini boleh menjadi topik kerana kita akan menerangkan reka bentuk yang kita cadangkan di dalamnya. Topik dapat membantu kita agar kandungannya tidak menjadi subjek lain.

Mengikuti Struktur 

Sebagai draf penyerahan, cadangan itu harus disusun dengan rapi dan sistematik agar mereka yang membacanya memahami tujuan kita. Mereka juga dapat merasakan kesungguhan kita dalam melaksanakan rencana yang terkandung di dalamnya, selama kita membuatnya sesuai dengan strukturnya. Pada hakikatnya, reka bentuknya tidak dibuat secara sembarangan, sehingga penerima juga dapat menganggapnya lebih baik.

Objektifiti

Agar penerima lebih yakin, terangkan data dan fakta mengikut reka bentuk. Lebih-lebih lagi, reka bentuk ini juga menjanjikan sesuatu yang akan kita laksanakan. Oleh itu, terangkan apa itu, tetapi kemas agar penerima memahami tujuan dan tujuan kami.

Perhatikan format penulisan

Walaupun remeh, jangan lupa format tulisan dan gaya bahasa yang digunakan. Cadangan itu adalah laporan rasmi. Oleh itu, gunakan perkataan standard dengan tanda baca yang betul. Cuba juga gunakan ayat yang berkesan dan jelas. Elakkan kesalahan ejaan dan tulisan. Reka bentuk yang tidak kemas dapat dilihat sebagai perilaku dan kerja kita yang tidak teratur.