Ketahui 10 Prinsip Asas Perakaunan

Seperti pekerjaan lain, seorang akauntan mempunyai prinsip yang mesti dipatuhi. Lebih-lebih lagi, kerana perakaunan melibatkan proses merekod transaksi dan menyiapkan laporan kewangan. Laporan mesti tepat kerana akan menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan oleh pihak-pihak tertentu.

Dalam perakaunan, terdapat 10 prinsip asas yang dijadikan rujukan dalam menjalankan proses perakaunan. Di Dunia, prinsip-prinsip ini diatur oleh World Accounting Association (IAI), yang merupakan badan yang menetapkan peraturan dan kebijakan yang berlaku di Dunia. Berikut adalah 10 prinsip asas yang dimaksudkan.

1. Prinsip Entiti Ekonomi

Prinsip Entiti Ekonomi atau prinsip unit entiti mempunyai makna sebagai konsep entiti perniagaan. Maksudnya, perakaunan menganggap bahawa syarikat adalah entiti ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dari entiti ekonomi lain, bahkan dari orang pemiliknya. Oleh itu, perakaunan memisahkan dan membezakan semua transaksi yang direkodkan, baik aset dan liabiliti syarikat dari aset peribadi pemilik syarikat.

(Baca juga: Memahami Perakaunan dan Objek dan Prosesnya)

2. Prinsip Perakaunan

Juga disebut prinsip tempoh, prinsip ini merujuk kepada penilaian dan pelaporan kewangan syarikat yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, syarikat beroperasi mengikut tempoh perakaunan, iaitu 1 Januari hingga 31 Disember.

3. Prinsip Kos Sejarah

Prinsip ini menghendaki setiap barang dan perkhidmatan yang diperoleh dicatat sesuai dengan kos yang dikeluarkan. Ini bermaksud bahawa walaupun pembelian berlaku proses tawar menawar, harga perjanjian dicatat.

4. Prinsip Unit Wang

Prinsip Unit Monetari bermaksud bahawa merekod urus niaga hanya dapat dinyatakan dalam mata wang dan tidak melibatkan perkara lain. Ini bermaksud bahawa akauntan hanya mencatat perkara yang dapat diukur dalam satuan wang.

5. Prinsip Kesinambungan Perniagaan

Prinsip ini menganggap bahawa entiti ekonomi atau perniagaan akan terus berjalan atau bertahan tanpa pembubaran atau penamatan, kecuali peristiwa yang berlaku yang dapat membatalkan anggapan tersebut.

6. Prinsip Penzahiran Penuh

Prinsip Penzahiran Penuh bermaksud bahawa penyata kewangan mesti menunjukkan maklumat lengkap tanpa sebarang liputan. Sekiranya terdapat maklumat yang tidak dapat disertakan dalam laporan, perlu memberikan maklumat tambahan dalam bentuk lampiran atau nota kaki.

7. Prinsip Pengiktirafan Pendapatan

Penyata kewangan diperlukan untuk melaporkan pendapatan setelah ada kepastian mengenai jumlah atau nilai nominal, baik besar atau kecil, yang dapat diukur dengan aset yang diperoleh dari transaksi penjualan.

8. Prinsip Pendamaian

Prinsip pemadanan merujuk kepada kos yang dipadankan dengan pendapatan yang diterima. Tujuannya adalah untuk menentukan ukuran pendapatan bersih dalam setiap tempoh. Prinsip ini bergantung pada menentukan pendapatan. Sekiranya pengiktirafan hasil ditangguhkan, anda juga tidak boleh mengenakan yuran.

(Baca juga: Siapa yang Disebut Pengguna Maklumat Perakaunan?)

9. Prinsip Ketekalan

Prinsip Konsistensi adalah prinsip perakaunan yang memerlukan laporan kewangan disusun dan disusun secara konsisten, yang bermaksud bahawa mereka tidak berubah dalam kaedah atau prosedur mereka. Tujuannya adalah agar laporan kewangan dapat dibandingkan dengan laporan kewangan pada tempoh sebelumnya.

10. Prinsip Kebendaan

Walaupun prinsip perakaunan bertujuan untuk menyatukan semua peraturan, tidak semuanya diterapkan oleh akauntan. Oleh itu, pendedahan maklumat material dan tidak material sering berlaku. Namun, semuanya mesti diguna pakai sesuai dengan bidang perakaunan yang mengutamakan pengguna penyata kewangan.